Etelä-Savon Energia Oy:n lehdistötilaisuus Pitkäjärven aurinkovoimalasta

Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) toimitusjohtaja Erkki Karppanen kertoi ma 16.1.2017 Mikkelin Hallitustorilla Muikkukontilla pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että Etelä-Savon Energia Oy jatkaa panostamistaan uusiutuviin energiamuotoihin ja tänä vuonna erityisesti aurinkoenergiaan. Määrätietoinen satsaaminen uusiutuviin energiamuotoihin on aloitettu jo vuonna 2013. Lehdistötilaisuudessa Karppanen kertoi, että ESEn panostus perinteisten liiketoiminta-alueiden lisäksi aurinkoon ja biokaasuun näkyy mm. uuden ULI-organisaation (uudet energialiiketoiminnot) perustamisena. Perustettuun yksikköön sijoitetaan ESEn aurinkoenergia-asiantuntijat, joita ovat liiketoimintajohtaja Jukka Eestilä, tuotepäällikkö Toni Hannula, kehityspäällikkö Petri Pelli, aurinkosähkömyyjä Teemu Partanen sekä uusina aloittaneet aurinkosähköinsinööri Mika Sorjonen ja myyntiassistentti Mari Koulu. ULI:n tehtävänä on aurinkosähkökonseptin ja sen tuotteiden kehittäminen, myynti ja markkinointi. ESE tulee julkistamaan erilaisia tuote- ja palvelupaketteja eri asiakassegmenteille kevään aikana. Konsepti pohjautuu ESEn omaan tuotekehitykseen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuihin innovatiivisiin tuotteisiin, ratkaisuihin ja palveluihin.


Lehdistötilaisuuden pääaiheena oli kertoa, että Etelä-Savon Energia rakentaa 1132 aurinkopaneelia kattavan, teholtaan 300 kWp:n, aurinkovoimalaitoksen Pitkäjärvelle 5-tien varrelle. Kokoluokaltaan aurinkovoimalaitos tulee olemaan 10 suurimman suomalaisen aurinkovoimalan joukossa. Kaksikolmasosaa paneeleista hankitaan mikkeliläiseltä Valoelta ja loput Finnwindiltä. Kaksi eri toimittajaa tukee aurinkopuiston yhtä suurinta tarkoitusta, joka on kerätä ja analysoida dataa mm. energian tuottamiseen ja säätiloihin liittyen. Kahden eri toimittajan paneeleita voidaan jatkossa verrata ja käyttää niistä kerättyä dataa mm. tuotekehitykseen. Lisäksi aurinkovoimala tulee toimimaan uudenlaisena oppimisympäristönä eritasoisille oppilaitoksille ja korkeakouluille sekä yrityksien TKI-toimintaa tukevana yksikkönä. Yhteiskuntavastuullisena ESE haluaa osaltaan tarjota mahdollisuuden paikallisten yritysten tuotekehitykselle ja innovoinnille, jolloin myös maakunnallisesti uusien työpaikkojen syntyminen mahdollistuu.


Pitkäjärven aurinkovoimalan rakentamisessa on alusta asti huomioitu ympäristöasiat ja ekologisuus. Aurinkovoimalan tontin, 7447 m2 ESE on vuokrannut Mikkelin Kaupungilta. Ennen rakennustöiden aloitusta huolehdittiin, että liito-oravien pesäpuita ei vahingoiteta. Maanrakennustöissä on tehty vain välttämättömimmät toimenpiteet ja esim. tontilla olevaan kalliota ei poisteta louhimalla, vaan vain pintamaa poistetaan aurinkopaneelitelineiden alta. Rakennettavasta aurinkovoimalaitoksesta halutaan ekologisuudesta ja uusiutuvista energiamuodoista henkivä maamerkki 5-tien varteen.


Hallitustorin lehdistötilaisuudessa käynnistettiin Pitkäjärven aurinkovoimalan nimikilpailu. Kilpailuun voi osallistua 5.2.2017 saakka ja voittaja julkistetaan Jukurit-Lukko-jääkiekko-ottelun yhteydessä 14.2.2017. Kilpailuun voi osallistua torin Muikkukontilla 27.1. saakka tai jättämällä nimiehdotuslomakkeen ESEn asiakaspalveluun osoitteessa Vuorikatu 19 tai sähköpostilla osoitteeseen aurinko@ese.fi. Nimikilpailun jälkeen lanseerataan Esen tulevat aurinkoenergiatuotteet ja -palvelut.
Muikkukontilla saatavilla on myös energianeuvontaa tiistaisin ja keskiviikkoisin ja torstai- ja perjantaiaamuisin valoa ja vitamiineja aamuvirkuille klo 7.30 – 9.00. Muikkukontin piste on avoinna 16.-27.1. ma-ke klo 9 – 17 ja to-pe 7.30 – 17.00.