Sähkön mittaus

ESE-Verkko Oy vastaa asiakkaidensa sähkön kulutuksen ja tuotannon mittaamisesta omalla verkkoalueellaan.

SÄHKÖN MITTAUS

Sähkönkulutuksen ja tuotannon mittaus perustuu varttimittaukseen ja mittaustiedon etäluentaan. Varttimittauksella tarkoitetaan sähkönkulutuksen rekisteröimistä 15 minuutin jaksoissa. Toimiva etäluentayhteys takaa, että saamme mittarin lähettämät sähkönkulutustiedot päivittäin suoraan laskutusjärjestelmäämme sekä ESEOnline -asiointipalveluun (asiakas.ese.fi), jossa on mahdollista seurata omaa sähkönkulutusta, jossa kulutus- ja tuotantotiedot näytetään tunnin tarkkuudella.

Datahubin asiakasportaalin energiaraportointi -osiossa voit seurata kulutusta tai tuotantoa vartin tarkkuudella, mikäli sähkömittari sen mahdollistaa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnistautumisella pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja palvelusta täältä.

Huomio pientuottajille: ESE Online-palvelussa nähtävissä olevat tuntisarjat ovat 1.1.2022 alkaen netotettuja tuntitietoja. Mittauksen aika-askel on 15 minuuttia, mutta Online laskee arvot yhteen yhdelle tunnille. Tämän vuoksi samalla tunnilla voi olla arvo sekä kulutuksessa että tuotannossa.


SÄHKÖmittarien lukuohjeet

Jotta etäluentayhteys sähkömittarille säilyy, virtaa ei saa katkaista mittarin tai sähkökeskuksen pääkytkimestä. Jos kiinteistössäsi ei ole tarvetta sähkölle tiettynä aikavälinä, mutta kohteen sähkösopimus pysyy voimassa, voit katkaista sähköt itse etäluettavan mittarin kytkentälaitteesta. Näin kiinteistö ei enää pääse kuluttamaan sähköä, mutta mittari pysyy etäluennassa. Alla ESE-Verkon käyttämien katkaisulaitteellisten sähkömittareiden käyttöohjeet.​​​​​​​

Aidon 6000 sarjan mittareiden lukuohje.pdf

Aidon 7000 sarjan mittareiden lukuohje.pdf


Huom! Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista sähköturvallisuuden mukaisesti asunnon pääkytkimestä.


KOTIAUTOMAATIOLIITÄNTÄ ELI HAN-PORTTI

Syksyllä 2022 olemme aloittaneet uusien älykkäämpiä sähkömittareiden asennuksen. Näissä mittareissa on kotiautomaatioliitäntä eli HAN-Portti (Home Area Network). Liitäntä mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsaannin omasta sähkönkäytöstä, jota voi hyödyntää esimerkiksi kotiautomaatiojärjestelmissä tai sähköautojen latauslaitteiden optimoinnissa.

HAN-portti löytyy uuden sähkömittarin kommunikaatiomoduulin alareunasta. Vanhemmissa mittareissa tätä ominaisuutta ei ole. HAN-portti on oletuksena asetettu pois käytöstä, mutta saat sen käyttöön ottamalla yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme.

Saadaksesi mittarin mittaustiedot käyttöösi, tarvitset mittarisi liittimeen kytkettävän laitteen tai sovittimen, jonka kautta mittaustiedot siirtyvät. ESE-Verkko ei vastaa HAN-porttiin liitetystä ulkoisesta laitteesta tai asiakkaan tietojen käytön seurauksista.

HAN-Portti ​​​​​​​