Lumme Energia tavoittelee huomattavaa kasvua ja osuutta kotimaan energiamarkkinoista. Tulokas haluaa mullistaa energianmyynnin tuomalla jatkossa markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja. 1.9.2017 toimintansa aloittava yhtiö paljastaa 16.8.2017 Mikkelissä järjestämässään toritapahtumassa muun muassa verkossa näkyvän ilmeensä sekä tuotevalikoimaansa. Lumme Energia yhdistää Etelä-Savon Energian ja Suur-Savon Sähkön sähkön myyntiliiketoiminnat

Lue lisää


Kesän 2017 saneerauskohteiden esittely.
Tänäkin kesänä ESE-Verkko saneeraa monin paikoin sähkönjakeluverkkoa. Pääosin saneeraukset ovat maakaapelointia, millä korvataan vanhaa ilmajohtoverkkoa. Kaapeloinnilla saavutetaan ilmajohtoja parempi jakeluvarmuus ilmastollisia häiriöitä ajatellen.

Lue lisää


ESE-konserni pääsi vuonna 2016 budjetoitua parempaan tulokseen. Pääsyinä olivat budjetoitua kylmempi vuosi sekä erityisesti muutokset voimalaitoksen toiminnassa. Voimalaitoksella otettiin keväällä 2016 käyttöön kaukolämpöakku. Sen avulla Pursialan kattiloiden ajoa on voitu optimoida, jolloin polttoaineenkäyttöä on saatu pienennettyä. Nämä muutokset ovat parantaneet voimalaitoksen tulosta.

Lue lisää

ESE uutiskirje

Koe enemmän ja hyödynnä edut!

...