ESE on pitkäjänteisesti monien vuosien ajan vähentänyt turpeen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. ESE on myös uusiutuvien puupolttoaineiden osuuden kasvattamisessa ollut Suomessa edelläkävijöitä. Raskaalla n. 30 miljoonan euron investointiohjelmalla ESE on kyennyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään n. 70% viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tällä hetkellä ESE käyttää vain pienen osan Etelä-Savon alueelta nostetusta turpeesta. Turve on edelleen erittäin tärkeä huoltovarmuuspolttoaine. Tästä huolimatta ESEn hallitus on linjannut, että ESE luopuu turpeesta vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää


– kehityksen eturintamassa

Lue lisää


Biohauen biokaasulaitoksen yhteyteen rakennettiin 41,6 kW-aurinkovoimala. Voimala edustaa ESEn Spector-voimalakokonaisuuskonseptia parhaimmillaan: 160 aurinkopaneelia on asennettu puutelineille VR:n kierrätettyjen ratapölkkyjen päälle. Aurinkovoimalan toimintaa ja suorituskykyä- seuraa Foremica®-energianhallintajärjestelmä.

Lue lisää