ESE-Energia Oy aloittaa 1.3.2024


Liiketoimintasiirto 29.2.2024 klo 23:59

Etelä-Savon Energia -konserniin on perustettu uusi yhtiö, ESE-Energia Oy, joka on Etelä-Savon Energian 100% tytäryhtiö. Etelä-Savon Energia Oy yhtiönä ei lakkaa, vaan muuttuu holding-yhtiöksi, jossa ei ole henkilöstöä eikä toimintaa. Kaikki yhtiön toiminnot siirtyvät ESE-Energiaan. ESE-konsernissa tehdään liiketoimintasiirto torstaina 29.2.2024 klo 23:59. Tuolla hetkellä kaikki Etelä-Savon Energian toiminnot, järjestelmät, henkilökunta, sopimukset, immateriaalioikeudet jne. siirtyvät ESE-Energia Oy:öön.


Mikä muuttuu?

Perustettu uusi yhtiö, ESE-Energia Oy, on energiakonsernin emoyhtiö. Joitakin muutoksia tapahtuu:

 1. ESE-Energia Oy:llä on oma y-tunnus, 3404610-3, ja oma verkkolaskutusosoite
 2. ESE-Energia Oy saa uuden hallituksen, jossa on neljä Mikkelin kaupungin ja kolme Aberdeenin edustajaa, samalla raportointi muuttuu kaksikieliseksi
 3. tytäryhtiöt ESE-Verkko Oy ja ESE-Tekniikka Oy siirtyvät ESE-Energia Oy:n tytäryhtiöiksi, mutta muita muutoksia tytäryhtiöihin ei tule
 4. Etelä-Savon Energia Oy:n tilalla asiakkaiden kaukolämpölaskuissa ja sopimuksissa, henkilökunnan palkkakuiteissa, viesteissä jne. näkyy 1.3.2024 alkaen ESE-Energia Oy
 5. Tavaran- ja palveluntoimittajien on huomioitava uusi y-tunnus ja laskutusosoitteet
 6. Etelä-Savon Energia Oy yhtiönä ei lakkaa, se muuttuu holding-yhtiöksi, jolla ei ole henkilöstöä tai toimintaa.


Mikä ei muutu?

Henkilöstöön, toimipaikkoihin ja yhteystietoihin ei tule muutoksia:

 1. toimipaikat Kunnanmäellä, Pursialassa ja varasto Tuskussa ja niiden yhteystiedot eivät muutu
 2. puhelinvaihteen numero 015-1951 pysyy ennallaan
 3. asiakaspalvelu, sen yhteystiedot ja asiointikanavat eivät muutu
  • puhelin 020 690 755 ma-pe klo 8-16 (kaukolämpöasiat)
  • sähköposti asiakaspalvelu.esekl@ese.fi
 4. henkilöstö ja henkilöstön yhteystiedot pysyvät ennallaan
 5. nettisivut www.ese.fi ja somekanavat Facebook, Instagram, LinkedIn ja YouTube toimivat kuten ennenkin
 6. kaukolämpöasiakkailla on laskuissa vanha tilinumero, ei muutosta
 7. ESE-Verkon sopimuksiin ja laskuihin liiketoimintasiirrolla ei ole vaikutusta
 8. ESE-Energia Oy käyttää tuttua ESE-lyhennettä ja olemassa olevaa logoa.


Mitä sinun tarvitsee tehdä?

Jos olet kaukolämmön asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Muutos ei vaadi sinulta mitään toimenpiteitä sillä sopimuksesi siirtyy automaattisesti uuteen yhtiöön.

Jos olet sähkönsiirron asiakas, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Liiketoimintasiirto ei vaikuta sähkönsiirron asiakkuuksiin.

Jos olet ESEn tavaran- tai palveluntoimittaja, huomioi muuttuneet y-tunnus ja laskutustiedot.

Yleisesti ottaen riittää, että tunnistat muuttuneen yhtiön nimen.