Anna palautetta

Palautteesi on meille tärkeää.

Häiriötilanteet ja muut akuuttia huomiota vaativat ilmoitukset tulee aina ilmoittaa palvelunumeroihimme.

Muut kiireettömät palautteet otamme vastaan sähköisillä lomakkeilla tai postitse

ESE-Energia Oy

Palautteet / reklamaatiot

PL 166

50101 Mikkeli


Palaute

Haluamme kuulla kuinka onnistuimme palvelemaan sinua. Annathan ruusut tai risut, jotta tiedämme miten toimimme asiakkaille päin. Jätäthän arviosi meistä oheisen lomakkeen kautta:


Reklamaatio

Jos olet tyytymätön ESE-Energian toimittamaan tuotteeseen, pyydämme täyttämään oheisen reklamaatiolomakkeen tuotteen ja kohteen tiedoilla.​​​​​​​VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITTAMINEN (Whistleblowing)

Whistleblowing-kanavan kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas-/toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

ESEn Whistleblowing-kanava on ESEn ulkopuolisen toimijan Plan Brothersin Falcony-sovelluksella luotu ilmoituskanava, joka takaa täysin anonyymisti tehtävän ilmoituksen. Tietosuojaseloste -dokumentista
voit lukea väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittelyn ESEssä.

Väärinkäytöksistä on mahdollista ilmoittaa myös oikeuskansleriviraston ylläpitämään ilmoituskanavaan. Linkistä alla pääset tarkastelemaan ilmoitusmenettelyä, ilmoittajan suojelua sekä tekemään ilmoituksen.

Tee ilmoitus vain jompaankumpaan kanavaan.