Pientuotanto ESE-Verkon alueella

Ota yhteyttä ESE-Verkkoon jo laitteiston suunnitteluvaiheessa laitteiston koon ja liitettävyyden tarkastelemiseksi.

Energiateollisuus valvoo ja ohjeistaa pientuotantoon liittyvissä asioissa. ESE-Verkko noudattaa näitä ohjeistuksia ja edellyttää sitä myös oman verkkoalueen asiakkailta. Oheisesta linkistä pääset Energiateollisuus ry:n sivuille, jossa on kattavasti tietoa pientuotannosta: ​​​​​​​Energiateollisuus - pientuotanto

ENNAKKOTIETOLOMAKE

Tee ennakkoilmoitus tai varmista, että laitteiston toimittajasi tekee ennakkoilmoituksen tulevasta tuotantolaitteistosta ennakkotietolomakkeella ESE-Verkolle vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua asennusajankohtaa liitettävyystarkasteluja varten. Laitteiston toimittaja huolehtii siitä, että ESE-Verkon edellyttämät tuotantolaitteiston tekniset vaatimukset täyttyvät.

Jos kohteessa on jo ennestään tuotantolaitteisto, tarvitsemme ennakkoon tiedon myös mahdollisista muutoksista liitettävyystarkasteluja varten.

Mikäli tarkasteluissa ilmenee rajoitteita, joiden vuoksi laitteistoa ei voi kytkeä jakeluverkkoomme, olemme tästä yhteydessä ilmoittajaan 2 viikon sisällä ennakkoilmoituksesta.

Käyttöpaikan sulakekoko ja liittymisoikeuden mukainen liittymän suurin sallittu sulakekoko rajoittavat tuotantotehon määrää. Jos tuotantolaitteiston teho ylittää käyttöpaikan sulakekokoa vastaavan huipputehon, tulee käyttöpaikan sulakekokoa suurentaa. Sama tarkastelu tehdään myös liittymisoikeiden suhteen. Jos laitteiston teho ylittää liittymisoikeuden mukaisen suurimman tuotantotehon, sulakkeen suurentamisen lisäksi pitää tehdä lisäliittymissopimus ennen laitteiston käyttöönottoa. Taulukossa listattuna yleisimmät tehot:

Liittymän kokoAurinkosähkötuotannon liitettävyys
3x25A11 kW
3x35A11 kW
3x63A14,1 kW

Yksi- tai kaksivaiheisen pientuotantolaitteiston maksimiteho saa olla noin 3,7 kW per vaihe. Laitteiston nimellistehon suuruus on pienempi ja riippuu laitteiston ominaisuuksista.
Pientuottajan tulee ilmoittaa verkonhaltijalle, mille vaiheille yksi- tai kaksivaiheinen tuotanto aiotaan kytkeä ja verkonhaltijalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa vaiheisiin, mihin tuotanto lopulta kytketään.

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Mikäli kaikki on kunnossa, ohjelmoimme mittarille kaksisuuntaisen mittauksen ja ilmoitamme asiakkaalle tuotannon käyttöpaikkatunnuksen.
Ennen laitteiston verkkoon kytkentää tulee käyttöpaikalle tehdä tuotannon ostosopimus sähkönmyyjän kanssa. Ostosopimuksen aloitusta voi pyytää aiottua asennuspäivää aikaisemmalle ajankohdalle, vahvistamme sopimuksen aloituksen toteutuneen asennuksen mukaan.
Laitteiston kytkentäluvan ilmoitamme asiakkaalle tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Ilman ko. ilmoitusta laitteistoa ei saa kytkeä jakeluverkkoon.

Tuotantolaitteistosta tulee toimittaa täytetty yleistietolomake ja järjestelmästä tehty käyttöönottopöytäkirja sähköpostilla eseverkko(at)ese.fi viimeistään 3 päivän sisällä asennuksesta

PIENTUOTANNON NETOTUS

Valtioneuvoston uudessa asetusmuutoksessa sallitaan pientuotannon ja kulutuksen mittausjakson sisäinen netotus. Mittausjakson aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt ylituotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran. Jos mittausjakson aikainen sähkönkulutus on tuotantoa pienempää, sähkönmyyjä maksaa ylituotannosta hyvityksen. Netotuksen jälkeen samalla mittausjaksolla ei voi olla sekä kulutusta että tuotantoa.

Verkkoomme kytketyt enintään 100 kVA pientuotannot siirtyvät netotuksen piiriin automaattisesti.

Pientuottaja näkee siirtolaskulla netotuksen jälkeisen laskutettavan kulutuksen summan. Mittausjakso-kohtainen kulutuksen ylittävä tuotanto on jo vähennetty siitä sähkön määrästä, joka pientuottajalle on siirretty jakeluverkosta saman mittausjakson aikana. Sama tieto toimitetaan myös sähkön myyjällenne.
ESE-Verkko Oy ei toistaiseksi veloita tuotannon ylijäämän jakeluverkkoon siirrosta.

ESE Online-palvelussa nähtävissä olevat tuntisarjat ovat 1.1.2022 alkaen netotettuja tuntitietoja. Mikäli kohteen mittauksen aika-askel on 15 minuuttia, laskee Online arvot yhteen yhdelle tunnille. Tämän vuoksi samalla tunnilla voi olla arvo sekä kulutuksessa että tuotannossa. Datahubin asiakasportaalin energiaraportointi-osiosta näet netotetut tiedot aika-askeleen mukaisesti sekä myös netottamattomat mittaustiedot. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnistautumisella pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja palvelusta www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/kirjautuminen-datahubin-asiakasportaaliin.


Huom! Kaikista jakeluverkkoomme liitettävistä laitteista, jotka voivat syöttää sähköä sähköverkkoon tulee toimittaa tiedot yleistietolomakkeella. Näitä ovat aurinkopaneelien lisäksi mm. kaksisuuntaiset autonlatauspisteet, akustot ja pientuulivoimalat.
​​​​​​​