Pientuotanto ESE-Verkon alueella

Tietoa liittyen sähkön pientuotantoon (esimerkiksi omakotitalon aurinkopaneelijärjestelmä) ESE-Verkon alueella.

Energiavirasto on laatinut yleisohjeet pientuotannon liittämisestä jakeluverkkoon. Rakennettavan järjestelmän tulee täyttää nämä tekniset vaatimukset.

ENNAKKOTIETOLOMAKE JA järjestelmän käyttöönotto

ESE-Verkko pyytää ennakkotietoja kohteesta. Tiedot voi toimittaa ennakkotietolomakkeella tai olemalla yhteydessä ESE-Verkkoon puhelimitse tai sähköpostilla. Ennakkotietojen jälkeen ESE-Verkko on yhteydessä asiakkaaseen, koska asiakkaan on tehtävä ylijäämäsähkön ostosopimus sähkönmyyjänsä kanssa. Oikein toteutettu järjestelmä voidaan liittää tämän jälkeen jakeluverkkoon. Käyttöönoton jälkeen ESE-Verkolle on lähetettävä oheinen yleistietolomake sekä järjestelmästä tehty käyttöönottopöytäkirja postitse tai sähköpostilla.

ESE-Verkon yhteystiedot:

Puhelinnumero: 044 735 3800

Sähköposti: eseverkko(at)ese.fi

Käyntiosoite: Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli

Postiosoite: PL 166, 50101 Mikkeli

Lisätietoja

Energiavirasto valvoo ja ohjeistaa pientuotantoon liittyvissä asioissa. ESE-Verkko noudattaa näitä ohjeistuksia ja edellyttää sitä myös oman verkkoalueen asiakkailta. Oheisesta linkistä pääset Energiateollisuus ry:n sivuille, jossa on kattavasti lisää tietoa pientuotannosta:

Energiateollisuus - pientuotanto

Pientuotannon netotus

Valtioneuvoston uudessa asetusmuutoksessa sallitaan pientuotannon ja kulutuksen tunnin sisäinen netotus. Tunnin aikana jakeluverkkoon siirtynyt ja käyttämättä jäänyt ylituotanto pienentää pientuottajan siirtolaskua saman verran. Jos tunnin aikainen sähkönkulutus on tuotantoa pienempää, sähkönmyyjä maksaa ylituotannosta hyvityksen. Netotuksen jälkeen samalla tunnilla ei voi olla sekä kulutusta että tuotantoa.

Netotus otetaan käyttöön ESE-Verkon verkkoalueella 01.01.2022. Netotukseen siirtyminen ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Verkkoomme kytketyt enintään 100 kVA pientuotannot siirtyvät netotuksen piiriin automaattisesti.

Muutoksen jälkeen pientuottaja näkee siirtolaskulla netotuksen jälkeisen laskutettavan kulutuksen summan. Tuntikohtainen kulutuksen ylittävä tuotanto on jo vähennetty siitä sähkön määrästä, joka pientuottajalle on siirretty jakeluverkosta saman tunnin aikana. Sama tieto toimitetaan myös sähkön myyjällenne.
ESE-Verkko Oy ei toistaiseksi veloita tuotannon ylijäämän jakeluverkkoon siirrosta.

ESE Online-palvelussa nähtävissä olevat tuntisarjat ovat 1.1.2022 alkaen netotettuja tuntisarjoja.
Alla olevassa kuvassa on esimerkinomaisesti näytetty, kuinka netotetut tuntisarjat muodostuvat.


Esimerkissä on laskettu yhteen tunnin kokonaistieto sarakkeessa Laskettu määrä.
Jos kulutus on ollut suurempaa kuin tuotanto, lukema on laskennassa positiivinen ja on netotettua kulutusta.
Jos tuotanto on ollut suurempaa kuin kulutus, lukema on laskennassa negatiivinen ja on netotettua tuotantoa.