ESE-Verkko Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelman kuuleminen: vastaa 31.5. mennessä
​​​​​​​


Energiaviraston määräysten mukaan jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä ja kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita kehittämissuunnitelmasta.
Asiaankuuluviksi verkon käyttäjiksi katsotaan verkonhaltijan jakeluverkon käyttäjät.


ESE-Verkko Oy:n osalta asiakkaiden ja sidosryhmien kuuleminen on mahdollista 31.5.2024 saakka. Jokaisella on siis mahdollisuus jättää kommenttinsa anonyymisti kehittämissuunnitelmaan liittyen.


Määräys jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta (PDF)

Jakelualue_vapaa_kapasiteetti (PDF-kartta)


Voitte jättää vastauksenne oheisen linkin kautta.