ESE-konserni on nyt todistetusti Great Place to Work

ESE-konsernissa toteutettiin huhti-toukokuussa Great Place to Workin Trust IndexTM -henkilöstötutkimus, jonka perusteella konsernille myönnettiin Great Place to WorkTM sertifikaatti. Emoyhtiö ESE-Energia Oy:n henkilöstön lisäksi kyselyyn osallistuivat tytäryhtiöiden ESE-Verkko Oy:n ja ESE-Tekniikka Oy:n henkilöstö. Konsernilla on oikeus käyttää sertifiointitunnusta toukokuuhun 2025 saakka.

ESE-konsernissa haluttiin toteuttaa luotettavan ulkopuolisen kumppanin kautta henkilöstötutkimus rekrytoinnin tehostamiseksi, laadukkaiden työnhakijoiden määrän kasvattamiseksi ja työnantajakuvan vahvistamiseksi. Great Place to Workin Trust IndexTM -kyselyssä on mahdollista saada sertifioitu tunnustus, jos yli 65% henkilöstöstä on sitä mieltä, että kaikki 60 väittämää ovat aina tai lähes aina totta tai usein totta. ESE-konsernissa kaikkien vastausten keskiarvo oli 77%. Great Place to Work -väittämän Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka allekirjoitti 88% konsernin henkilöstöstä. Suuri vastaajaprosentti yhdessä hyvän tuloksen kanssa oikeuttaa ESE-konsernin kisaamaan seuraavassa Suomen Parhaat Yritykset -kilpailussa keskisuurten yritysten sarjassa.

Great Place to Work -sertifioinnissa kysymykset jaetaan kolmeen fokusalueeseen: johtajuus, innovaatiot ja sitoutuminen. Johtajuus mittaa ihmisten kokemusta johdon käyttäytymisestä ja miten se vaikuttaa organisaation strategiaan ja arvoihin. Innovaatioissa mitataan kykyä jatkuvaan parantamiseen, nopeaan reagointiin ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Sitoutuminen mittaa, missä määrin ihmiset ovat virittäytyneitä työhönsä, antavat itsestään ja kyvyistään enemmän kuin vaaditaan ja viihtyvät työyhteisössä. Sertifiointi on tunnustus siitä, että yrityksessä on tyytyväiset työntekijät ja hyvä työkulttuuri.

ESE-konsernissa parhaimmat pisteet saivat väittämät fyysisesti turvallisesta työpaikasta ja työntekijöiden tasa-arvoisuudesta. Myös kehittämisen kohteita tunnistettiin.

”Kulunut vuosi oli ESE-konsernissa valtavan muutoksen aikaa ja luonnollisesti tämä herätti henkilöstössäkin huolta tulevista muutoksista. Saatu tulos oli erinomainen ja voimme olla koko konsernissa ylpeitä tuloksista”, iloitsee toimitusjohtaja Erkki Karppanen. ”Ja kuten meillä on tapana, juhlistamme tätäkin onnistumista”.