Pursialan voimalaitoksella käyttöönotettu sähkökattila tuottaa tulevaisuudessa hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä

ESE-Energia Oy:n (ESE) Pursialan voimalaitoksella Mikkelissä on otettu käyttöön uusi 30 MW sähkökattila. Sähkökattilainvestointi on osa ESEn hiilineutraaliusstrategiaa, jolla tähdätään fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvasti tuotetulla lämmöllä.
​​​​​​​

Uusi sähkökattila kaukolämpöakun vierellä ESEn Pursialan voimalaitoksella. Kuva Kimmo Iso-Tuisku.

Sähkökattila rakentui osaksi kahden voimalaitosyksikön ja kaukolämpöakun kokonaisuutta. Sähkökattilan kaukolämpöteho vastaa noin puolta yhden Pursialan voimalaitosyksikön kaukolämpötehosta. Sähkökattilan valmistuminen mahdollistaa kaukolämmön tuottamisen uusiutuvalla sähköllä polttamalla tehdyn kaukolämmön sijaan.

Sähkökattila käyttää energianlähteenään sähköä ja tuottaa siitä 97 % hyötysuhteella kaukolämpöä ESEn kaukolämpöverkkoon. Sähkökattilan kaukolämpöteho riittää tarvittaessa yksinään tuottamaan kaiken Mikkelin kaukolämpöverkon kaukolämmön kulutuksen noin toukokuun puolen välin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Sähkön ja lämmön tuotanto puupohjaisilla polttoaineilla jatkuu edelleen, mutta polttamalla tehdyn energian määrä vähenee lähivuosina. Turpeen osuus voimalaitoksen polttoaineena on siirtymässä huoltovarmuuskäyttöön.

”Sähkökattilan avulla voimme jatkossa parantaa kaukolämmön kilpailukykyä ja vähentää merkittävästi metsäenergian käyttöä”, kertoo toimitusjohtaja Erkki Karppanen. ”Sähköllä tuotettu kaukolämpö tulee olemaan lähivuosina tärkeä osa ESEn tiekarttaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa”.

Elomatic vastasi hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta EPCM-mallilla (Engineering, Procurement and Construction Management). Elomatic oli vastuussa projektin johtamisesta, teknisestä suunnittelusta, työmaan valvonnasta ja hankinnoista esimerkiksi kattilatoimittajan kilpailuttamisen osalta.

”Tämän tyyppiset sähkökattilahankkeet ovat merkittäviä askelia kohti päästötöntä energiantuotantoa Suomessa ja Euroopassa. Vihreän siirtymän projektit ovat tärkeitä Elomaticille ja keskeinen osa liiketoimintaa”, toteaa Olli Schemeikka, Elomaticin johtaja prosessi- ja energialiiketoiminnasta.

Sähkökattilainvestoinnin merkitys korostuu sähkönhintojen suuren vaihtelun vuoksi. Kun sähkö on halpaa sähkömarkkinoilla, kaukolämpöä voidaan tuottaa kilpailukykyiseen hintaan. Sähkökattila auttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamisessa samalla, kun tuuli- ja aurinkovoiman voimakkaasti vaihteleva tuotanto-osuus kasvaa. ESEn energiantuotanto muuttuu lähes päästöttömäksi vuonna 2027.

Sähkökattilainvestointi on suuruudeltaan noin neljä miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Erkki Karppanen, toimitusjohtaja, ESE-Energia Oy,
puh. 040 535 9999
erkki.karppanen@ese.fi

Markku S. Lehtinen, liiketoimintajohtaja, Elomatic
puh. 040 833 8959

markku.s.lehtinen@elomatic.com


ESE-Energia Oy on energiakonserni, jonka päätuotteet ovat sähkön ja lämmön tuotanto, energian jakelu ja myynti sekä sähköurakointipalvelut. Konserni on perustettu vuonna 1900, sen liikevaihto vuonna 2023 oli 68 M€ ja palveluksessa noin 90 henkilöä.

Elomatic on suomalainen, maailmanlaajuisesti toimiva suunnittelu- ja konsultointitoimisto, joka
tarjoaa huipputason asiantuntijapalveluita, tuotteita ja kokonaisratkaisuja prosessi-, kone-, meri-,
energia- ja lääketeollisuudelle. Keskitymme jatkuvaan parantamiseen ja kestävään kehitykseen, ja
olemme sitoutuneet suunnittelemaan ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.
Vuonna 1970 perustettu yritys on edelleen yksityisessä omistuksessa ja työllistää yli 1 300
ammattilaista. Asiakkaita Elomaticilla on yli 80 maassa eri puolilla maailmaa.