7.5.2024: Etelä-Savon Energian viimeinen liiketoiminnallinen vuosi

Pursialan voimalaitos. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

Vuosi 2023 oli Etelä-Savon Energia Oy:n viimeinen liiketoiminnallinen vuosi. 29.2.2024 yhtiö siirsi liiketoimintansa tytäryhtiölleen ESE-Energia Oy:lle ja jäi tämän jälkeen holding-yhtiöksi ollen edelleen ESE-konsernin emoyhtiö.


ESE-konserni teki vuonna 2023 hyvän tuloksen. Tätä selitti edelleen aiempia vuosia korkeampi sähkön pörssihinta ja sähkön tuotannon suuri säätökyky eli tuotantoa kyettiin tekemään erityisesti silloin, kun pörssihinta oli korkealla. Vuoden liikevaihto oli 68,0 miljoonaa euroa ja käyttökate 20,9 milj. euroa. Liikevoittoa kertyi 11.6 milj. euroa.


Pörssisähkön keskihinta vuonna 2023 oli 56,6 €/MWh, mutta ESEn oma tuotanto toteutui merkittävästi korkeampaan hintaan. Vuosien 2021–2022 hintatasosta on kuitenkin tultu alaspäin. Vuonna 2021 pörssisähkön keskihinta oli Suomessa 72,34 €/MWh ja vuonna 2022 jopa 153,50 €/MWh. ESE myy kaiken itse tuottamansa sekä osakkuusyhtiöiden kautta saamansa sähkön pörssiin.


Kaukolämpöä myytiin 374 GWh, mikä oli 4 GWh enemmän kuin vuonna 2022 (370 GWh). Pursialan voimalaitoksella kaukolämpöä tuotetaan puulla ja turpeella, mutta huhtikuussa 2024 on käyttöönotettu sähkökattila, jolla tuotetaan puhdasta kaukolämpöä alhaisten sähkönhintojen aikana. Tämän odotetaan tuovan säästöä lämmön tuotantokustannuksiin.


Pursialan voimalaitos tuotti vuonna 2023 sähköä 135 GWh (153 GWh), ja osakkuusvoimalaitosten tuotanto oli 90 GWh (65 GWh). Merkittävä nousu osakkuusvoimalaitosten sähköntuotannossa tuli lähinnä siitä, että osakkuusyhtiö Koskienergia Oy otti käyttöön uuden vesivoimalaitoksen Kuhankoskella.


ESE-Verkko Oy:n vuoden 2023 sähkönsiirtomäärä oli 304 GWh (314 GWh), eli sähkömäärä pieneni noin 3 % edellisvuodesta. Aivan loppuvuoteen asti siirtomääräennusteessa oltiin jopa alle 300 GWh:n, mutta kylmä joulukuu paransi siirtomäärää huomattavasti. Syksyllä 2022 alkanut sähkön säästäminen ESE-Verkon alueella näyttäisi jatkuneen vuonna 2023. ESE-Verkko on nyt laskennallisessa alituottotilanteessa, ja vuosien 2024–2027 hinnoittelua tarkastellaan Energiaviraston uuden valvontamallin mukaisesti vuoden 2024 aikana.


ESE-Tekniikka Oy:n toiminta jatkui entisellään. Sähköverkon rakennustöitä toteutettiin lähialueen verkkoyhtiöille, minkä lisäksi jatkettiin yhteisrakentamista MPY:n kanssa. Yhtiöllä on sopimus ESE-Verkko Oy:n kanssa jakeluverkon rakentamisesta. Huolto- ja kunnossapitotöitä myytiin lähialueille, kuten Mikkelin kaupungille, jossa ylläpidettiin katuvaloverkkoa. Katuvaloverkon LED-valaisimien vaihtotyö jatkui. ESE-Tekniikan liikevaihto vastasi edellisvuosien tasoa, ja tulosta saatiin edelleen parannettua.


ESE siirsi kaasuliiketoimintansa BioSairila Oy:hyn 1.1.2023. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä ESE alaskirjasi liiketoimintasiirrossa arvonmäärityseränä jääneet kaasuliiketoiminnan vanhat tappiot, yhteismäärältään noin 3 miljoonaa euroa.


Etelä-Savon Energia Oy:n liiketoiminnot siirtyvät ESE-Energia Oy:hyn 29.2.2024 klo 23.59. Etelä-Savon Energia jäi tämän jälkeen holding-yhtiöksi. 1.3.2024 Mikkelin kaupunki vei loppuun ESE-konsernin vähemmistöosuuden myyntiprosessin, minkä jälkeen abrdn plc omistaa 49 % ESE-konsernista tytäryhtiönsä Mikky Bidco Sarl:n kautta.
2023

2022

2021

Liikevaihto

68,0 milj. euroa

67,9 milj. euroa

56,0 milj. euroa

Käyttökate

20,9 milj. euroa

25,8 milj. euroa

18,4 milj. euroa

Liikevoitto

11,6 milj. euroa

15,9 milj. euroa

8,5 milj. euroa

Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

6,4 milj. euroa

13,8 milj. euroa

7,2 milj. euroa

Sijoitetun pääoman tuotto %

9,7 %

12,1 %

6,8 %

Omavaraisuusaste %

27,3 %

22,9 %

18,5 %

Oman pääoman tuotto %

17,7 %

33,8 %

21,0 %

Korolliset pitkäaikaiset velat

77,1 milj. euroa

82,5 milj. euroa

87,3 milj. euroa

Investoinnit

8,4 milj. euroa

6,9 milj. euroa

12,3 milj. euroa

Maksuvalmius (Quick Ratio)

0,6

1,3

1

Liikevaihto/ työntekijä

0,79

0,73

0,566

Taseen loppusumma

154,3 milj. euroa

166,5 milj. euroa

159,6 milj. euroa

Sähkön myynti GWh

225 GWh

218 GWh

215 GWh

Kaukolämmön myynti GWh

374 GWh

370 GWh

403 GWh

Sähkön siirto GWh

301 GWh

314 GWh

328 GWh


Vuosikertomus on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä (PDF): Vuosikertomus 2023

Vastuullisuusraportti 2023 (PDF): Vastuullisuusraportti 2023