Biohauki täydentyi ESEn Spector-voimalalla

Biohauen biokaasulaitoksen yhteyteen rakennettiin 41,6 kW-aurinkovoimala. Voimala edustaa ESEn Spector-voimalakokonaisuuskonseptia parhaimmillaan: 160 aurinkopaneelia on asennettu puutelineille VR:n kierrätettyjen ratapölkkyjen päälle. Aurinkovoimalan toimintaa ja suorituskykyä- seuraa Foremica®-energianhallintajärjestelmä.

aurinkovoimala Biohauen biokaasulaitoksen pihalla haukivuorella

Foremica ® kerää tietoa, jonka avulla analysoidaan mm. kulutusta ja jännitteen laatua. Biohauen biokaasulaitoksen prosessin kulutus pystytään optimoimaan yhteen aurinkoenergian kanssa ja se parantaa energianhallintaa kokonaisuudessaan. Lisäksi aurinkovoimala on ESE-valvomon seurannassa.

Asiakkaan kannalta Spector-voimalakokonaisuus on helppo: Esimerkiksi Biohauki Oy hankki voimalansa PPA-sopimuksella (power purchase agreement), jolloin yritys maksaa tuotetusta sähköstä ilman voimalainvestointia. Spector-kokonaisuudessa aurinkovoimalan huollosta ja ylläpidosta vastaa ESE. Voimalan tuottoa seurataan oman portaalin kautta 24 h / vrk. Voimalalle tehdään joka vuosi ennen tuotantokauden alkua ESEn suunnittelema yksityiskohtainen ennakkohuolto, jolla varmistetaan aurinkovoimalan ja sen laitteiden luotettava toiminta koko tuotantokauden ja voimalan elinkaaren ajan.

ESEn asiantuntija suorittaa ohjelman mukaisen kunnossapidon aina paikan päällä. ”Aurinkovoimaloita myydään huoltovapaina – joita ne kuluttajakäytössä pääsääntöisesti ovatkin- mutta isomman voimalan elinkaaren tuoton ja maksimaalisen hyödyn kannalta huolto- ja seurantatoimenpiteet ovat tärkeitä. Spector-voimaloissa tarkistetaan säännöllisesti myös katto- ja seinämateriaalien kunto ja Biohauessa luonnollisesti maa-asenteisten telineiden tilanne. Monesti voimalahankinnoissa mennään investointikulut edellä. ESEllä koemme niin, että elinkaarensa ajan tuottava, standardit täyttävä, turvallisesti asennettu voimala tulee kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi ja tuottaa asiakkaalle sen mitä on luvattu”, toteaa Toni Hannula ESEltä.

Aurinkovoimala tukee Biohauen kokonaiskuvaa ekologisena tuotantolaitoksena. Biohauen toimitusjohtaja Heikki Nykänen on tyytyväinen: ”Aurinkovoimalan toiminta ja seuranta on ulkoistettu asiantuntijoille, jolloin Biohauki pystyy keskittymään ydinosaamiseensa. Tuleeko Haukivuoresta ekologinen biokylä, jää nähtäväksi, Nykänen naurahtaa.


Tekniset lisätiedot tuotepäällikkö Toni Hannula, puh. 044 735 3770

Spector on Etelä-Savon Energia Oy:n aurinkovoimalakokonaisuus, joka sisältää aurinkovoimalan lisäksi sen elinkaaren tuottoa lisääviä palveluita. Jokaiseen Spector-voimalaan kuuluu Foremica®-energianhallintajärjestelmä ja ESE-valvomo. Asiakkaan halutessa myös aurinkovoimalan huollosta ja ylläpidosta vastaa ESE.

Biohauki Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n ja 13 paikallisen maatalouden toimijan yhteisyritys, joka jalostaa Haukivuoren alueella olevia maatalouden sivuvirtoja biometaaniksi. Prosessin tuotoksena syntyy liikennepolttoainetta sekä neste- ja kuivajaetta maanparannusaineeksi.