ESE-konserni

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tunnetaan uusiutuvan energian tuottajana. Historiamme ulottuu 1900-luvun alkuun. Yhtiö aloitti kaukolämmön tuotannon neljäntenä Suomessa vuonna 1958. Tuotamme sähköä Pursialan vastapainevoimalaitoksessamme CHP- eli yhteistuotantona, jolloin syntyvä lämpö johdetaan kaukolämpöverkostoon.

Pursialan voimalaitoksessa käytetään polttoaineena puuta noin 80 %. Energianhankinnassa olemme täysin omavaraisia. Pursialan voimalaitoksen lisäksi sähköä tuotetaan osakkuusyhtiöissämme vesi- ja tuulivoimalla

Tehtävämme:

liiketoimintayksiköt

Energialiiketoiminta

Myymme sähköä kaikkialle Suomessa. Lisäksi vastaamme lämmön tuotannosta, myynnistä ja jakelusta Mikkelin keskustassa ja erillisissä taajamissa, mittareiden etäluennasta sekä varalämpökeskusten ylläpidosta. Tehtäviämme ovat asiakaspalvelu, sanomaliikenne, asiakastietojärjestelmien kehittäminen, laskutus ja perintä.


Voimaliiketoiminta

Pursialan voimalaitoksella tuotetaan sähköä noin 200 GWh, kaukolämpöä noin 400 GWh ja teollisuushöyryä noin 20 GWh vuosittain. Polttoaineena käytetään pääasiassa metsäenergiapuuta, teollisuuden puutähdettä ja polttoturvetta. Pääosa polttoaineista saadaan Etelä-Savon maakunnasta ja alle sadan kilometrin kuljetusmatkasta. Näin myös hankinnan arvo- ja työllisyysvaikutus jäävät pääosin maakuntaan. Polttoaineen hankinta ja voimalaitoksen käyttö työllistävät välillisesti noin 250 henkilöä vuodessa.

Sähkön ja kaukolämmön tuotanto

Tuotamme energiaa kolmella eri tuotantomuodolla. Pursialan voimalaitos Mikkelissä tuottaa energiaa puupohjaisilla polttoaineilla ja turpeella. Suomen Luonnonsuojeluliitto on myöntänyt tälle tuotannolle Ekoenergia-merkin. Tuulivoimaa tuotetaan Propel Voima Oy:n tuulivoimaloissa Uudessakaupungissa ja vesivoimaa Koskienergia Oy:n vesivoimalaitoksissa ympäri Suomen.

KONSERNITYTÄRYHTIÖT


ESE-Verkko Oy

Vastaamme sähkönjakelusta omalla jakeluverkkoalueellamme. Päätehtäviämme ovat jakeluverkon suunnittelu, kunnossapito ja rakennuttaminen, sähköenergian mittaustietojen käsittely sekä johtotietojen ylläpito sähköisessä karttatietojärjestelmässä. Ylläpidämme myös sähkön varallaoloa ja vikapäivystystä. Myös sähköveron kerääminen ja tilittäminen kuuluu tehtäviimme. Olemme Etelä-Savon Energia Oy:n omistama tytäryhtiö ja kotipaikkamme on Mikkeli.


ESE-Tekniikka Oy

Rakennamme sähkön pienjännite- ja keskijännitejakeluverkot sekä kuluttajaliittymien, katu-, alue- ja liikuntapaikkojen valaistuksia. Huollamme sen minkä rakennamme, joten huoltokohteitamme ovat sähkönjakeluverkot, muuntamot, liikenne- ja katuvalot sekä liikuntapaikka- ja aluevalaistukset. Teemme huoltotöitä tilauksesta, mutta myös pitkäaikaisten sopimusten pohjalta. Pyydä tarjous omasta huoltotyöstäsi asiakaspalvelustamme. Jos havaitset vikoja huoltokohteissamme, pyydämme sinua ilmoittamaan niistä asiakaspalveluun, jotta voimme korjata vian mahdollisimman pian. Olemme Etelä-Savon Energia Oy:n omistama tytäryhtiö ja kotipaikkamme on Mikkeli.

OOO ESE ja OOO Russkij Les

ESEllä on Venäjällä polttoaineen hankintaorganisaatio, josta hankitaan normaalissa markkinatilanteessa noin 5 % Pursialan voimalaitoksen käyttämistä polttoaineista. Hankintaorganisaatio muodostuu kahdesta tytäryhtiöstä. OOO Russkij Les on metsänvuokrayhtiö ja OOO ESE on logistiikkayhtiö. Venäjän toiminnot varmistavat osaltaan polttoaineen saatavuuden markkinoiden häiriötilanteissa.


Biohauki oy

BioHauki Oy investoi biojalostamon Haukivuorelle. Yhtiön omistajina ovat Etelä-Savon Energia Oy ja 14 muuta mikkeliläistä, lähinnä viljelijöistä koostuvaa, toimijaa.


HAUKIVUOREN LÄMPÖ OY

Haukivuoren Lämpö Oy on perustettu vuonna 1995 Haukivuorella, toimialueenaan sähkö- ja lämpölaitostoiminta. Yhtiö rakensi kaukolämpöverkon Haukivuoren taajamaan, sekä hakelämpölaitoksen ja öljykattiloita. Haukivuoren Lämpö Oy:stä omistaa yli 90 % Etelä-Savon Energia Oy, joka huolehtii lämpökeskusten ja kaukolämpöverkon toiminnasta, sekä päivystää häiriöiden varalta.