ESE-konsernin toiminnot

ESE tunnetaan uusiutuvan energian tuottajana.

ESE on Mikkelissä sijaitseva energiayhtiö. ESE on ollut mukana mahdollistamassa Mikkelin kaupungin kehitystä vuodesta 1900 alkaen. Toimme tuolloin kaupunkiimme katuvalot, sodan aikana Päämajaan sähköt ja nykyisin toimitamme sähköä ja kaukolämpöä Mikkelin kaupungin asukkaille sekä höyryä yrityksille.

ESE-konsernin pääkonttori sijaitsee Kunnanmäellä ja Pursialan voimalaitos Saimaan rannalla. ESE-Energia Oy on konsernin emoyhtiö. Tytäryhtiöt ESE-Tekniikka Oy ja ESE-Verkko Oy löytyvät myös Kunnanmäeltä Rantakylästä.

Tuotamme sähköä Pursialan vastapainevoimalaitoksessamme CHP- eli yhteistuotantona, jolloin syntyvä lämpö johdetaan kaukolämpöverkostoon. Lämpöä tuotetaan myös sähkökattilalla.

Pursialan voimalaitoksen lisäksi sähköä tuotetaan osakkuusyhtiöissämme vesi- ja tuulivoimalla.

Liiketoimintayksiköt

Energialiiketoiminta

ESEn energialiiketoiminnot koostuvat kaukolämmöstä ja kaukokylmästä. Kaukolämpöverkkojen rakentaminen ja kunnossapito sekä lämmön myynti ja jakelu Mikkelin keskustassa ja erillistaajamissa ovat tärkeimmät tehtävämme. Erillisten pumppuratkaisujen ja kylmäratkaisujen rakentamisen lisäksi annamme neuvontaa ja teknistä asiakaspalvelua.

Voimaliiketoiminta

Pursialan voimalaitoksella tuotetaan sähköä noin 100 GWh, kaukolämpöä noin 400 GWh ja teollisuushöyryä noin 20 GWh vuosittain. Polttoaineena käytetään pääasiassa metsäenergiajakeita ja teollisuuden puutähdettä 85 % ja polttoturvetta 15 %. Pääosa polttoaineista saadaan Etelä-Savon maakunnasta ja alle 50 km kuljetusmatkasta.

Konsernitytäryhtiöt

Ese-verkko Oy

Vastaamme sähkönjakelusta omalla jakeluverkkoalueellamme. Päätehtäviämme ovat jakeluverkon suunnittelu, kunnossapito ja rakennuttaminen, sähköenergian mittaustietojen käsittely sekä johtotietojen ylläpito sähköisessä karttatietojärjestelmässä. Ylläpidämme myös sähkön varallaoloa ja vikapäivystystä. Myös sähköveron kerääminen ja tilittäminen kuuluu tehtäviimme. Olemme ESE-Energia Oy:n omistama tytäryhtiö ja kotipaikkamme on Mikkeli.

Ese-Tekniikka Oy

Rakennamme sähkön pienjännite- ja keskijännitejakeluverkot sekä kuluttajaliittymien, katu-, alue- ja liikuntapaikkojen valaistuksia. Huollamme sen minkä rakennamme, joten huoltokohteitamme ovat sähkönjakeluverkot, muuntamot, liikenne- ja katuvalot sekä liikuntapaikka- ja aluevalaistukset. Teemme huoltotöitä tilauksesta, mutta myös pitkäaikaisten sopimusten pohjalta. Pyydä tarjous omasta huoltotyöstäsi asiakaspalvelustamme. Jos havaitset vikoja huoltokohteissamme, pyydämme sinua ilmoittamaan niistä vikailmoituspalveluumme, jotta voimme korjata vian mahdollisimman pian. Olemme ESE-Energia Oy:n omistama tytäryhtiö ja kotipaikkamme on Mikkeli.