Vuosi vaihtuu, hinnat eivät

ESE ei nosta tulevan vuoden alussa sähkönsiirron tai kaukolämmön hintoja Mikkelissä huolimatta siitä, että polttoaineiden hinnat ovat kohonneet ja yleiskustannukset kasvaneet. Hintojen pitäminen ennallaan on mahdollista, koska ESEn tuottavuus ja tehokkuus on parantunut tehtyjen uudis- ja saneerausinvestointien sekä tehostamistoimenpiteitten ansioista.

ESE-Verkon sähköverkon pituus on noin 1 000 km. Vuosittain verkostoon investoidaan noin 2,5 milj. euroa uudis- ja saneerausrakentamiseen. Sähkön siirtohinnoittelussa ESE-Verkko Oy sijoittuu halvimman viidenneksen joukkoon Suomessa.

ESEn kaukolämpöverkon kokonaisrakentaminen on ollut korkealla tasolla, hieman yli 5 000 metrissä vuosittain, koko alkuvuosikymmenen. Pääosa rakentamisesta on ollut uudisrakentamista ja saneerausrakentamisen osuus on ollut noin 15% luokkaa.

Vuonna 2019 saneerausrakentaminen kasvoi merkittävästi: teknisen käyttöiän päässä olevia runko- ja katujohtoja on uusittu tavanomaista enemmän ja yksittäisistä kohteista keskussairaalan työmaa lähiympäristöineen on käynnistänyt järkeistävää linjasaneerausta kaupunkialueella. Energiateollisuuden hintatilaston mukaan kaukolämpöhinnat ESEn Mikkelin yhteistuotantolaitoksessa sijoittuvat Suomen keskiarvoon.

Pursialan voimalaitokseen on monien vuosien ajan investoitu merkittävästi. Tällä vuosikymmenellä turpeen käytön vähentämiseen ja tuotannon optimointiin on tehty mm. seuraavanlaisia investointeja:

  • vuonna 2013 Metsä-Sairilan polttoaineterminaali.
  • vuonna 2013 Pursiala 2 -kattilan muutosinvestointi ilman turvetta toimivaksi.
  • vuonna 2016 kaukolämpöakku polttoaineiden käytön vähentämiseksi.
  • vuonna 2016 ajosuunnittelulla ja reduktioajolla parannettiin kokonaishyötysuhdetta, eli vähennettiin kaiken polttoaineen käyttöä. Heikon hyötysuhteen lauhdesähkön tuotanto minimoitiin.
  • vuonna 2017 uusittiin puupolttoaineen vastaanotto.
  • vuonna 2019 Pursiala 2 -turbiinin muutos vastapaineturbiiniksi mahdollistaa nykyistä enemmän pelkkää puuta käyttävän Pursiala 2 -kattilan ajon turveosuutta käyttävän Pursiala 1 kattilan sijaan.


ESE-konsernissa tehdään pitkäjänteistä työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Vuodesta 2008 kokonaishiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 60 %.