Panostuksia toiminnan kehittämiseen ja uusiin liiketoimintoihin

ESE-konserni pääsi vuonna 2016 budjetoitua parempaan tulokseen. Pääsyinä olivat budjetoitua kylmempi vuosi sekä erityisesti muutokset voimalaitoksen toiminnassa. Voimalaitoksella otettiin keväällä 2016 käyttöön kaukolämpöakku. Sen avulla Pursialan kattiloiden ajoa on voitu optimoida, jolloin polttoaineenkäyttöä on saatu pienennettyä. Nämä muutokset ovat parantaneet voimalaitoksen tulosta.

Pursialan voimalaitoksen kannattavuutta pyritään edelleen parantamaan. Kesällä 2017 tehdään parannuksia, joiden avulla saadaan laitoksen uudempaan kattilaan reduktioajomahdollisuus, joka edelleen vähentää kannattamatonta lauhdetuotantoa. Lisäksi etsitään keinoja, joilla laitoksen leijukattilan käyttöaikaa saataisiin pidennettyä, koska se tuottaa vain lämpöä. Sähkön alhaisten markkinahintojen johdosta sähkön tuotanto ei ole kannattavaa kaikilla tuotantomuodoilla.

Pursialan voimalaitos tuottaa edelleen pääosan energiastaan uusiutuvilla polttoaineilla, sillä vuonna 2016 Pursialan voimalaitoksen kokonaistuotannosta 79 % tehtiin puupolttoaineilla ja 21 % turpeella. Voimalaitoksella alkoi vuonna 2016 mittava, noin 14 miljoonaa euroa maksava polttoaineen vastaanoton uusinta. Uuden vastaanoton avulla saadaan aiempaa enemmän polttoainetta säältä suojaan, mikä parantaa polttoaineen laatua ja siten myös tuotannon kannattavuutta. Lisäksi kuormien mittaaminen parantuu, mikä lisää kuormista saatavan tiedon oikeellisuutta. Polttoaineen vastaanoton uusi layout auttaa samalla parantamaan alueen työturvallisuutta. Investointi valmistuu vuoden 2017 lopulla.

ESE hakee uutta kasvua uusiutuvien energioiden alueilta. ESE rakensi ensimmäisen aurinkopuistonsa Haminan Mäkelänkankaalle Suomen Voima Oy:lle. Puisto on teholtaan 1 MW, ja se oli merkittävä päänavaus ESEn aurinkosähköliiketoiminnalle.

Myös Mikkelin kantakaupungin ulkopuolella on ESE ollut mukana investoinneissa. 9.11.2016 ESEn osakkuusyhtiön BioHauki Oy:n peruskivi muurattiin Haukivuorella. Laitos on nyt tuotannossa ja biokaasua liikennekäyttöön saadaan kesän aikana. Lisäksi Ristiinaan rakennettiin uusi 1 MW:n hakelämpökeskus sekä siihen liitetty kaukolämpöverkko, jotka otettiin käyttöön alkuvuonna 2017. Verkko on pituudeltaan 1,5 km.

Mikkelissä maltilliset sähkön siirtohinnat

ESE-Verkko korotti sähkön siirtohintaa 1.1.2017 keskimäärin 7,9 %. Korotuksen jälkeen hinnat ovat 2,5 % korkeammat kuin vuonna 2013. Tämän vuoden jälkeen yhtiön Energiaviraston valvoma sallittu tulee tuotto korotuksesta huolimatta olemaan alituoton puolella. ESE-Verkon alueella sähkön siirtomaksuista verojen osuus (sähkövero ja arvonlisävero) on noin 50%.

Investoinnit

Konsernin vuoden 2016 bruttoinvestoinnit olivat 16,6 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa vuonna 2015). Suurimpana investointina oli polttoaineen vastaanoton uusinnan aloitus, johon käytettiin noin 7 miljoonaa euroa. Lisäksi Ristiinaan hakelämpökeskuksen investoinnit olivat hieman yli miljoona euroa. Vuoden aikana investoitiin myös kaukolämmön runko‑ ja korttelijohtojen rakentamiseen, voimalaitoksen perusparannuksiin, sähkön jakeluverkkoon sekä sähköasemien koneisiin ja laitteisiin.

Talous

ESE maksaa vuodelta 2016 omistajalleen Mikkelin kaupungille noin 4,2 miljoonaa euroa osinkoina ja lainankorkoina.

Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys

201620152014
Liikevaihto51,3 milj. euroa49,2 milj. euroa52,1 milj. euroa
Liikevoitto5,3 milj. euroa4,0 milj. euroa6,5 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja3,2 milj. euroa1,6 milj. euroa3,6 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %4,7 %3,8 %6,2 %
Omavaraisuusaste %17,7 %20,4 %21,2 %
Oman pääoman tuotto %8,3 %5,7 %9,7 %
Korolliset pitkäaikaiset velat97,5 milj. euroa81,9 milj. euroa80,9 milj. euroa
Investoinnit16,6 milj. euroa7,1 milj. euroa24,3 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)1,51,00,9
Liikevaihto/ työntekijä0,475 milj. euroa0,473 milj. euroa0,516 milj. euroa
Taseen loppusumma159,4 milj. euroa140,7 milj. euroa141,8 milj. euroa
Sähkön myynti GWh258 GWh265 GWh290 GWh
Kaukolämmön myynti GWh393 GWh355 GWh366 GWh
Sähkön siirto GWh342 GWh333 GWh343 GWh


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Karppanen GSM 040- 535 9999

ESEn vuosikertomus on luettavissa osoitteessa: www.ese.fi -> ESE-konserni -> Media ja viestintä -> Julkaisut