Metsäkoulu lämpiää nyt paikallisella puuhakkeella

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy ovat investoineet Mikkelin Salosaareen hakelämpölaitoksen, jolla ESEn viimeinenkin vain öljyllä lämpiävä lämpökohde siirtyy historiaan. Vanha lämpökeskus jää tontille varalle.

Kaikki ESEn erillislämpölaitokset on vähitellen muutettu pääpolttoaineena haketta tai pellettiä käyttäviksi lämpölaitoksiksi, joista viimeisimpänä Metsäkoulun tontilla sijaitseva hakelämpölaitos. Investointi mukailee ESEn strategiaa, johon on kirjattu mm. ympäristöystävällisen energian hankintaa ja paikallisten polttoaineiden käyttöä sisältävät tehtävät. Hake on päästöneutraali polttoaine.

Laitoksen teho on 350 kW. Laitos käyttää puupolttoainetta täydellä teholla 12 irtokuutiota vuorokaudessa, jolloin tarvitaan yksi kuorma haketta joka neljäs vuorokausi. Laskennallisesti laitos käyttää puuhaketta noin 1100 i-m3 vuodessa. Tällä korvataan 95 000 litraa kevyen polttoöljyn käyttöä vuodessa.

Puuraaka-aineen toimittaa paikallinen metsänhoitoyhdistys ja haketuksen hoitaa T:mi Jari Tuukkanen eteläsavolaisesta puusta, mikä edesauttaa paikallista työllisyyttä.

Imagollisesti muutos öljystä hakelämpölaitokseksi on hyvä ja tukee Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n sekä Etelä-Savon ammattioppilaitoksen toimintaa uudistumishaluisena ja nykyaikaisena kiinteistötoimijana. Samalla investointi tukee koko kaupunkikonsernin ja Etelä-Savon strategiaa, kertoo Mikkelin Oppilaitoskiinteistöiden toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Investoinnin maarakennustyöt teki rakennusliike Avikainen Oy. Lämpö- ja hakekontit toimitti Veljekset Ala-Talkkari Oy. Konttien paikalle asennuksen teki T:mi Jari Tuukkanen. Lämpölaitospäällikkö Arto Nieminen kuvaa toimittajavalintaa luontevaksi, sillä Metsäkoulun laitoksen yhteistyökumppanit olivat ESElle entuudestaan tuttuja. Toimittajavalinnoissa ratkaisi aikaisemmat hyvät kokemukset samojen kotimaisten toimijoiden kanssa. Lämmöntoimitukseen ei tullut katkoja rakennusprojektin aikana. Projekti sujui aikataulun mukaan.

Lisätiedot
lämpölaitospäällikkö Arto Nieminen, puh. 044 735 3832