Kohtuullinen tulos lämpimästä vuodesta huolimatta

Monen lämpimän ja sähkön hinnaltaan halvan vuoden jälkeen vuosi 2015 oli ennätyksellisen lämmin, lämmöntarveluvun ollessa vain 3831 (4242 vuonna 2014). Myös sähkönhinta on edelleen laskenut, joten ESE-konsernin tulos laski edellisvuodesta. Tulosta voi kuitenkin pitää kohtuullisena olosuhteet huomioon ottaen.

Vuosi 2016 on alkanut edellisvuotta paremmin, sillä lämpötiloissa ollaan oltu lähempänä pitkän aikavälin keskiarvoja ja ESE teki tammikuussa lämmöntuotantoennätyksensä 161,5 MW. Sähkön siirrossa ESE-Verkko saavutti uuden siirtotehohuipun 70 MW ja tuntitehohuipun 68,8 MW.

Lisäksi alkuvuoden aikana Pursialan voimalaitoksella on otettu käyttöön vuoden 2015 aikana rakennettu kaukolämpöakku. Akkuun voidaan varastoida lämpöä ja purkaa varausta esim. öljyn käytön tilalla. Akun avulla on saatu säästöjä polttoainekuluissa, ja tästä on suoraa rahallista hyötyä yhtiölle.

ESEn lämmönmyynti vuonna 2015 oli 423 GWh ja se jakautui seuraavasti:

  • kaukolämpöverkko 355 GWh (366 GWh)
  • kaukolämmön erillistuotanto 5,2 GWh (9,8 GWh)
  • teollisuuslämpö 65 GWh (64,2 GWh).


ESEn sähkönmyynti oli 265 GWh, eli laskua edellisvuodesta oli 25 GWh. Pursialan voimalaitos tuotti myydystä sähköstä 173,4 GWh, ja osakkuusvoimalaitosten osuus oli 81,3 GWh. Pörssistä sekä muilta ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin lisäksi 10 GWh.

ESE-Verkko Oy:n vuoden 2015 sähkönsiirtomäärä oli 332,5 GWh.

Aluetaloudellinen vaikuttavuus


ESE teetti vuonna 2015 Gaia Consulting Group Oy:llä tutkimuksen ESE –konsernin

sähkön- ja lämmöntuotannon aluetaloudellisesta vaikuttavuudesta. ESE käyttää Pursialassa noin 85% puuta ja 15 % turvetta. Verrattuna siihen, että polttoaineena käytettäisiin kivihiiltä, tämä polttoainemix työllistää arviolta 114 henkilötyövuotta enemmän polttoaineketjussa ja jättää noin 8,5 miljoonaa euroa enemmän rahaa alueelle (toimitusketju, palkat ja kunnan verotulot).

Investoinnit


ESE-konserni on pystynyt pitämään sekä kaukolämpöverkon että sähköverkon hyvässä kunnossa ja toimintavarmoina. Asiakkaille tämä näkyy siinä, että toimituksissa on harvoin keskeytyksiä. Kaukolämpöverkon alueella oli 1 ennakoimaton käyttökeskeytys ja sähkön siirrossa keskeytykset olivat noin 15 min/asiakas.

Tänä vuonna aloitetaan vuonna 2015 Pursialan voimalaitoksen polttoaineen vastaanoton uusiminen. Investointi tulee maksamaan lähes 14 milj. euroa ja valmistuu vuoden 2017 lopulla. Tämä investointi tulee parantamaan käytetyn polttoaineen laatua ja näin tehostaa tuotantoa.

Uudet energiaratkaisut


Tulevaisuudessa ESE haluaa olla mukana uusissa alueellisissa energiaratkaisuissa, jotka liittyvät aurinkoon ja biokaasuun. ESE panostaakin aurinkoenergiaratkaisuihin, joita yhtiö voi toimittaa aina omakotitalojen tarpeista suuriin aurinkovoimalaitoksiin saakka.

Biokaasuprojekteissa ESE on mukana Haukivuorella ja Mikkelissä osakkuusyhtiöiden kautta.

Tuloutus omistajalle


ESE tulouttaa osinkoja omistajalleen Mikkelin kaupungille 2,86 miljoonaa euroa vuodelta 2015. Lisäksi yhtiö maksaa lainankorkoja omistajalle, joten kokonaistuloutus on noin 4,2 miljoonaa euroa.

ESEn hallitus


ESEn yhtiökokouksessa 17.5.2016 yhtiön hallitukseen valittiin jatkamaan:
Markku Kakriainen
Heikki Nykänen
Paavo Barck
Leena Penttinen
Antti Suhonen
Mauri Miettinen
Pertti Ruotsalainen
Rauni Berndt
Markku Siitari

Konsernin tunnuslukuja


201520142013
Liikevaihto49,2 milj. euroa52,1 milj. euroa53,2 milj. euroa
Liikevoitto4,0 milj. euroa6,5 milj. euroa5,7 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1,6 milj. euroa3,6 milj. euroa2,6 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %3,8 %6,2 %5,8 %
Omavaraisuusaste %20,4 %21,2 %23,3 %
Oman pääoman tuotto %5,7 %9,7 %6,3 %
Korolliset pitkäaikaiset velat81,9 milj. euroa80,9 milj. euroa57,6 milj. euroa
Investoinnit7,1 milj. euroa24,3 milj. euroa13,1 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)1,00,90,7
Liikevaihto/ työntekijä0,473 milj. euroa0,516 milj. euroa0,517 milj. euroa
Taseen loppusumma140,7 milj. euroa141,8 milj. euroa125,3 milj. euroa
Sähkön myynti GWh265 GWh290 GWh312 GWh
Kaukolämmön myynti GWh355 GWh366 GWh378 GWh
Sähkön siirto GWh333 GWh343 GWh345 GWh


Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Erkki Karppanen GSM 040- 535 9999
hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen GSM 0400- 651 204


ESEn vuosikertomus on luettavissa osoitteessa:
http://cdn.wisenetwork.fi/assets/ese/files/vuosikertomus_2015.pdf