Etelä-Savon Energia Oy on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä

Etelä-Savon Energia Oy on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä. Kaikki tuotantoyksiköt ovat 9.6.2017 mennessä siirtyneet käyttämään täysin rikitöntä kevyttä polttoöljyä käynnistys-, vara- ja huippupolttoaineena. ESEssä käytetään keskimäärin noin neljä viidennestä puuta ja yksi viidennes turvetta. Öljyä käytetään keskimäärin alle 1 % vuodessa.