Etelä-Savon Energia Oy (ESE) lopettaa turpeen käytönESE on pitkäjänteisesti monien vuosien ajan vähentänyt turpeen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. ESE on myös uusiutuvien puupolttoaineiden osuuden kasvattamisessa ollut Suomessa edelläkävijöitä. Raskaalla n. 30 miljoonan euron investointiohjelmalla ESE on kyennyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään n. 70% viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tällä hetkellä ESE käyttää vain pienen osan Etelä-Savon alueelta nostetusta turpeesta. Turve on edelleen erittäin tärkeä huoltovarmuuspolttoaine. Tästä huolimatta ESEn hallitus on linjannut, että ESE luopuu turpeesta vuoteen 2035 mennessä.

Kaikki nykyiset Pursialan voimalaitoksen kattilat on rakennettu silloisen (1984, 1990, 2005) tekniikan mukaisesti turvetta käyttäviksi, koska muita vaihtoehtoja ei ole tuolloin ollut. 2010-luvulla on tehty investointeja lähes 30 miljoonalla eurolla turpeen käytön vähentämiseksi:

  • vuonna 2013 Metsä-Sairilan polttoaineterminaali. 1,5 miljoonan euron investoinnilla rakennettiin pinta-alaltaan viiden hehtaarin asfaltoitu terminaali. Terminaali mahdollisti turpeen osuuden pudottamisen 20 %:iin Pursialan polttoaineista, polttoainehankinnan osalta.
  • vuonna 2013 Pursiala 2 -kattilan muutosinvestointi ilman turvetta toimivaksi. 8 milj. euron kattilainvestointi mahdollisti turpeen osuuden pudottamisen 20 %:iin Pursialan polttoaineista kattilatekniikan osalta.
  • vuonna 2016 kaukolämpöakku polttoaineiden käytön vähentämiseksi. 2,5 milj. euron sijoitus kaukolämpöakkuun vähensi kaiken polttoaineen käyttöä, kun voitiin ajaa enemmän yhdellä kattilalla kahden sijaan.
  • vuonna 2016 ajosuunnittelun ja reduktioajon kehittämiseen sijoitettiin 0,3 milj. euroa. Ajosuunnittelulla ja reduktioajolla parannettiin kokonaishyötysuhdetta, eli vähennettiin kaiken polttoaineen käyttöä. Heikon hyötysuhteen lauhdesähkön tuotanto minimoitiin.
  • vuonna 2017 uusittiin puupolttoaineen vastaanotto. Mittava 15 miljoonan euron investointi tukee puupolttoaineen käyttöosuuden kasvua.
  • vuonna 2019 Pursiala 2 -turbiinin muutos vastapaineturbiiniksi mahdollistaa nykyistä enemmän pelkkää puuta käyttävän Pursiala 2 kattilan ajon turveosuutta käyttävän Pursiala 1 kattilan sijaan. Turpeen käytön osuus voidaan tämän jälkeen edelleen puolittaa.


Kokonaan turpeen käytöstä luopuminen edellyttää laajoja lisäselvityksiä ja myös investointeja. Kaksi selvitystyötä turpeesta luopumiseksi on jo käynnistetty:
1) Oma selvitystyö polttoaineenhankinnan näkökulmasta, mitä investointeja tarvitaan ja kuinka paljon polttoainehankintakulut nousevat. Lisäksi selvitetään kerrannaisvaikutukset puunkäytön kasvamisen taustalla.
2) Lappeenrannan teknillisen yliopiston diplomityö kattilateknisestä näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää mitä investointeja tarvitaan ja kuinka paljon kunnossapitokulut nousevat.

Pursiala 1 -kattilan jäljellä oleva käyttöikä on noin 20 vuotta.Lisätietoja:

toimitusjohtaja Erkki Karppanen, puh. 040 535 9999, erkki.karppanen@ese.fi
tuotantojohtaja Lasse Lahtinen, puh. 044 735 3830, lasse.lahtinen@ese.fi

Turpeen käytön kehitystä on kuvattu liitteessä Energiantuotannon polttoaineet Pursialan voimalaitoksella 1991 lähtien.

Pursialan voimalaitoksen CO2-päästöt.