ESEn tilinpäätös 2018: kohti puhtaampaa energiaa

ESE-konsernin tulos vuonna 2018 oli budjetoidulla tasolla. Tulos oli kuitenkin heikompi kuin vuonna 2017 poikkeuksellisen korkeiden poistokulujen vuoksi. Pursialan voimalaitoksen tuotannossa onnistuttiin hyvin alkuvuoden kosteasta polttoaineesta huolimatta. Loppuvuoden toimintaa helpotti lämmin ja kuiva kesä 2018, jonka ansiosta puupolttoaine on ollut erittäin hyvälaatuista. ESE määritteli uudessa strategiassaan syksyllä 2018, että yhtiö luopuu turpeen käytöstä Pursialan voimalaitoksella vuoteen 2035 mennessä. Selvitystyö tämän linjauksen toteuttamistavasta onkin jo aloitettu, koska tärkeää on löytää kustannustehokas tapa korvata turve puulla ja muilla uusiutuvan energian tuotantomuodoilla.

Kaukolämpöä Mikkelissä 60 vuotta

Vuosi 2018 oli kaukolämmön 60-vuotisjuhlavuosi, ja merkkitapahtumaa juhlistettiin 1.10.2018 Konserttitalo Mikaelissa pidetyssä juhlassa. Kaukolämmön rakentaminen on edelleen jatkunut vilkkaana. Merkittävimpiä kohteita olivat Mikkelin keskussairaalan uudisrakennuksen liittäminen kaukolämpöön, uuden biolämpökeskuksen käyttöönotto Esedun Metsäkoululla sekä Ristiinan taajaman kaukolämpöverkon laajennus.

Uusia liiketoiminta-alueita

ESEssä on haettu aktiivisesti liiketoiminnan kasvua uusiutuvien energioiden alueilta. Vuonna 2018 ESE rakensi yhdessä Lumme Energia Oy:n ja Tieto Oy:n kanssa pilotin Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitiloihin. Pilotissa aurinkopaneelit, akusto, sähköautojen lataus sekä rakennuksen sähkönkäyttö kytkettiin keskitetysti Foremica® -järjestelmään, joka optimoi kulutusta ja tuotantoa Suomen sähkövoimajärjestelmän jatkuvasti muuttuvien sähkön hintojen mukaan. Tämän toteutuksen kautta Foremica® -järjestelmä sai kantaverkkoyhtiö Fingridiltä ”Proof of Concept” -maininnan.

Tytäryhtiö BioHauki Oy:n toiminnassa vuosi oli haasteellinen sen laitostoimittajan BioGTS Oy:n konkurssin johdosta. Laitos saadaan kuitenkin toimintakuntoon tämän vuoden aikana ja tämän jälkeen voi ESEn kaasuntankkausasemilla tankata autoihin Haukivuorella tuotettua biokaasua. ESE on hankkinut käyttöönsä 8 kaasuautoa ja tavoite on, että biokaasusta tulee konsernin autojen pääpolttoaine.

ESE-Verkko Oy

ESE-Verkko Oy:n siirtomäärä kasvoi hieman vuodesta 2018 ollen 344 GWh. Verkkoalueella oli jälleen vähän sähkönsiirron keskeytyksiä. Yhteensä niitä kertyi noin 14 min/asiakas (noin 13 min vuonna 2017). Keskijänniteverkosta on nyt maakaapelia 65 %, ja asemakaava-alueiden keskijänniteverkko on kokonaan kaapeloitu vuoden 2020 loppuun mennessä. Energiaviraston valvoma sallitun tuoton laskenta osoittaa ESE-Verkon osalta tällä hetkellä alituottoa 1,8 milj. euroa.


ESE-Tekniikka Oy

ESE-Tekniikka Oy:n liikevaihto jatkoi maltillista kasvua, ja toteuma oli 3,0 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat paikallisille yrityksille myydyt sähkölaitetilojen huolto- ja saneerauspalvelut sekä ESE-Verkon pientöiden tilauskannan kasvu. Budjetinseurannan mukainen tulos oli –112 100 euroa, joka alitti budjetoidun 170 300 eurolla. Tulosta painoivat talvikauden vähäinen työkuorma ja konsernipalvelujen kustannusten nousu.

Vuodesta 2019

Alkuvuoden aikana sekä Graanin että Haukivuoren kaasuntankkausasemat ovat siirtyneet ESEn omistukseen ja ovat nyt ESEn väreissä. Lisää tankkausasemia on tarkoitus avata lähivuosien aikana.

ESE muuttaa Pursialan uudemman kattilan turbiinin tulevana kesänä vastapaineturbiiniksi, jolloin kattilan hyötysuhdetta saadaan parannettua, koska tuotannosta saadaan aiempaa enemmän vastapainesähköä lämmöntuotannon yhteydessä.

Vuosi 2019 on alkanut hieman budjetoitua paremmin hyvien pakkaskausien ja kuivan polttoaineen ansiosta.

Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys


201820172016
Liikevaihto47,1 milj. euroa48,4 milj. euroa51,3 milj. euroa
Liikevoitto4,0 milj. euroa6,8 milj. euroa5,3 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja1,8 milj. euroa4,4 milj. euroa3,2 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %3,2 %5,2 %4,7 %
Omavaraisuusaste %17,3 %18,0 %17,7 %
Oman pääoman tuotto %4,3 %12,4 %8,3 %
Korolliset pitkäaikaiset velat97,5 milj. euroa96,1 milj. euroa97,5 milj. euroa
Investoinnit8,0 mij. Euroa17,5 milj. euroa16,6 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)1,10,91,5
Liikevaihto/ työntekijä0,453 milj. euroa0,440 milj. euroa0,475 milj. euroa
Taseen loppusumma158,7 milj. euroa160,0 milj. euroa159,4 milj. euroa
Sähkön myynti GWh186 GWh206 GWh258 GWh
Kaukolämmön myynti GWh388 GWh393 GWh393 GWh
Sähkön siirto GWh344 GWh338 GWh342 GWh


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Karppanen GSM 040 535 9999

ESE-konsernin vuosikertomus, vuosikatsaus sekä ympäristöraportti löytyvät oheisesta linkistä

https://ese.fi/fi-fi/ese-konserni/julkaisut/67/