ESEn kaasutankkausasemilta toistaiseksi muiden toimittajien tuottamaa biometaaniaMikkelin Graanin ja Haukivuoren kaasutankkausasemat siirtyivät Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) omistukseen keväällä 2019. Tämän tarkoituksena oli selkeyttää toimijoiden rooleja: ESE toimii kaasunjakelijana ja Biohauki Oy sekä Biosairila Oy toimivat kaasun tuotantolaitoksina.

Biohauki Oy:n tuotantolaitoksen valmistuminen on viivästynyt loppukesällä 2018 tapahtuneen laitetoimittajan konkurssin vuoksi. Tuotantolaitoksessa tuotettu kaasu on hyödynnetty osin Haukivuoren taajaman lämmitykseen ja osin liikennepolttoaineeksi. Loppuvuodesta 2018 lähtien Biohauki Oy:n tuottama kaasu on käytetty pelkästään lämmitykseen. Positiivista on, että kaasun kysyntä liikennepolttoaineena on kasvanut Mikkelin alueella ja varmistaakseen kaasun jakelun, biometaania on hankittu muilta alan toimijoilta.

BioHauki Oy:n tuotantolaitoksen parannustyöt jatkuvat tämän vuoden loppuun ja töitä tehdään sen eteen, että lähellä tuotettua biometaania saadaan liikennepolttoaineeksi ensi vuoden alussa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mikko Liukkonen GSM 044 735 3862