ESE-Verkon työmaat kesällä 2020

ESE-Verkko on aloittanut jo työt kesän työmailla. Alla on kerrottu kesän työmaista. Alueen asukkaat saavat erilliset tiedotteet koteihin työmaista.

Oravinmäki, Lekatie


Työssä rakennetaan uutta 20kV ja 0,4kV kaapeliverkkoa ja puistomuuntamoita korvaamaan vanhaa ilmajohtoverkkoa ja pylväsmuuntamoita. Yhteistyössä MPY rakennuttaa uutta kuituverkkoa ja Mikkelin Kaupunki saneeraa katuvalaistusverkkoa.

Vanha ilmajohtoverkko ei enää oikein sovellu tälliselle alueelle, varsinkin kun alueelle on tulossa uutta rakentamista. Ilmajohtoverkko on käyttöikänsä päässä ja se on jo vähän muun rakentamisen tiellä. Lisäksi jakeluvarmuus paranee. Työ on jo käynnissä ja valmistuu kokonaan kesäkuun aikana.


Silvasti, Laajatie – Haahkalantie – Kirvestie – Lampeintie - Kumpurannantie


Työssä rakennetaan uutta 20kV ja 0,4kV kaapeliverkkoa ja puistomuuntamoita korvaamaan vanhaa ilmajohtoverkkoa ja pylväsmuuntamoita.

Ilmajohtoverkko on käyttöikänsä päässä ja kaapelointi parantaa alueen jakeluvarmuutta. Alue myös siistiytyy, kun ilmajohdot puretaan asutuksen keskeltä pois. Työ on jo käynnissä ja valmistuu kesän 2020 aikana.Moisio, Kirkonvarkaudenkatu – Karjalammentie – Moisiontie


Työssä rakennetaan uutta 20kV ja 0,4kV kaapeliverkkoa ja puistomuuntamoita korvaamaan vanhaa ilmajohtoverkkoa ja vanha Moision kivikoppimuuntamo. Samassa MPY rakennuttaa uutta kuituverkkoa.

Samalla rakentuu yhteys Kirkonvarkaudenkadun ja Moisiontien alueiden välille. Työ on yksi osa Moisio – Tuukkala – Porrassalmi alueen jakeluverkon parantamista.
Tusku, Vuolingonkatu – Pomonkatu – Työmiehenkatu


Työssä rakennetaan uutta 20kV ja 0,4kV kaapeliverkkoa ja puistomuuntamoita korvaamaan vanhaa ilmajohtoverkkoa ja pylväsmuuntamoita. Samassa MPY rakennuttaa uutta televerkkoa ja Kaupunki saneeraa katuvalaistusta.

Teollisuusalue siistiytyy ja jakeluvarmuus paranee, kun vanha käyttöikänsä lopussa oleva ilmajohtoverkko korvataan kaapeloinnilla. Työ alkaa kesällä ja valmistuu tämän vuoden aikana.


Ristilammentie – Ylännetie


Työssä rakennetaan uutta 20kV ja 0,4kV kaapeliverkkoa uudelle asutusalueelle, kun Ylännetien katurakentaminen etenee Kaupungin toimesta. Samalla rakennetaan uusi 20kV rengasyhteys ja saneerataan vanha Ristilammentien 0,4kV ilmajohtoverkko kaapeloimalla.

Työssä siis sähköistetään uutta asutusaluetta muun infrarakentamisen kanssa yhteistyössä, samalla varmennetaan 20kV verkkoa sekä saneerataan vanhaa 0,4kV verkkoa. Työ on jo alkanut ja valmistuu kesän 2020 aikana.Mikonkatu välillä Hallituskatu – Raatihuoneenkatu


Työssä rakennetaan 20kV ja 0,4kV kaapeliverkkoa sekä muuntamo korvaamaan vanhaa kaapeliverkkoa, kiinteistömuuntamoa. Työ toteutetaan osin samanaikaisesti virastotalon kaukolämpöputkien saneeraustyön kanssa.

Kyseiseen kortteliin on ollut jo pidemmän aikaa tarve saada vahvempi jakeluverkko. Nyt rakentaminen mahdollistuu, kun korttelissa tapahtuu muutakin rakentamista ja tarvittavan sähkötehon määrä kasvaa entisestään. Työ on jo alkanut ja valmistuu kesän / syksyn 2020 aikana.Tuppurala, Haavikatu – Onkikatu – Uistinkatu


Työssä rakennetaan uutta 20kV ja 0,4kV kaapelointia ja puistomuuntamoita korvaamaan vanhaa kaapeliverkkoa ja käyttöikänsä lopussa olevia puistomuuntamoita.

Työ alkaa loppukesästä ja valmistuu syksyn 2020 aikana.