ESE-Verkon saneerauskohteita

Kesän 2017 saneerauskohteiden esittely.
Tänäkin kesänä ESE-Verkko saneeraa monin paikoin sähkönjakeluverkkoa. Pääosin saneeraukset ovat maakaapelointia, millä korvataan vanhaa ilmajohtoverkkoa. Kaapeloinnilla saavutetaan ilmajohtoja parempi jakeluvarmuus ilmastollisia häiriöitä ajatellen.

kalevankangas, ROUHIALA:

Tässä yllä olevaan karttaan merkityssä kohteessa saneerataan 20kV ja 0,4kV ilmajohtoja maakaapeleiksi ja pylväs sekä kivikoppimuuntamoita puistomuuntamoiksi. Kaapelointireitti kulkee Pellontorpantieltä Ihastjärventielle ja sieltä Rouhialankadun ali Metsolankadulle asti.

RANTAKYLÄ:

20kV ilmajohtojen kaapelointi ja pylväsmuuntamoiden saneeraus puistomuuntamoiksi Rantakylän alueella. Rantakylää on viime vuosina kaapeloitu Otavantien eteläpuolella ja nyt siirrytään pohjoispuolelle. Kaapelointireitti kulkee Rengintiellä ja Myllymäentiellä.

SAVISILTA:

20kV ja 0,4kV kaapelointi Savisillantien, Rouhialankadun ja Ihastjärventien varsilla.Työssä korvataan ilmajohtoja maakaapeloinneilla ja pylväsmuuntamoita puistomuuntamoilla.

URPOLA:

Kohteessa uusitaan vanhaa 20kV maakaapelia ja kaapeloidaan 0,4kV ilmajohtoverkkoa Urpolankadulla. Samalla menee uusiksi kaupungin katuvalaistus.

PIRTTINIEMENKATU:

Kesällä saneerataan vanhaa 20kV maakaapelointia Pirttiniemenkadulla välillä Ristimäenkatu - Naisvuori - Maaherrankatu. Samalla vahvistellaan alueen 0,4kV kaapeliverkkoa. Työ ajoitettiin osin samaan aikaan Naisvuoren uimahallin remontin kanssa kun uusittiin kaapeloinnin Naisvuoren sisäosuutta.

LAAJAHARJU:

Tarkoituksena on saneerata 20kV ja 0,4kV ilmajohtoverkkoa ja pylväsmuuntamoita maakaapeleiksi ja puistomuuntamoksi. Kaapelointireitti kulkee Pursialan sähköasemalta Anttolantien ali ja taas Ristiinantien ali Tuukkalantietä pitkin Pustankadun päähän ja toiseen suuntaan Laajatielle. Tuukkalantien varresta häviävät vanhat puupylväät ja ilmajohdot. Kaupunki saneeraa samalla katuvalaistusta.

PANKALAMMINKATU, KIRKKOKATU, YRJÖNKATU, LÖNNROTINKATU:

Kuvassa Pankalamminkadun, Kirkkokadun, Yrjönkadun ja Lönnrotinkadun ympäristössä tehtävä saneeraus. Kohteessa uudistetaan vanhaa 20kV maakaapelointia ja kiinteistömuuntamo korvataan puistomuuntamolla. Lisäksi vahvistellaan 0,4kV maakaapeliverkkoa. Pankalamminkadun sähköverkkoa saneerataan Kaupungin katurakentamisen yhteydessä

LEHMUSKYLÄ:

Kuvassa näkyy Lehmuskylässä tehtävän saneerauksen kaapelointireitit. Työssä korvataan vanhaa 20kV maakaapelointia ja vanha kiinteistömuuntamo sekä pylväsmuuntamo puistomuuntamolla. Samalla saneerataan 0,4kV ilmajohtoverkkoa maakaapeleiksi.