ESE-Verkko Oy tarkistaa siirtohintoja 1.1.2017

ESE-Verkko Oy korottaa sähkön siirtohintoja keskimäärin 7,9 % ensi vuoden alussa. Hinnankorotus perustuu verkonrakennus- ja kunnossapitotöiden sekä palveluiden oston yleiseen kustannustason nousuun ja Fingrid Oyj:n viime vuosina tekemiin kantaverkkomaksujen korotuksiin.

ESE-Verkko Oy alensi sähkön siirtohintoja 5 % vuoden 2015 alussa. Nyt voimassaoleva sähkömarkkinalainsäädäntö velvoittaaverkkoyhtiötä kehittämään jakeluvarmuutta ja toimimaan niin, että laissa määriteltyjä pidempiä keskeytysaikoja ei ylitetä.

Rakentamiseen käytetään enemmän rahaa ja samalla joudutaan korottamaan siirtohintoja. Korotuksen vaikutus on n. 8 € vuodessa kerrostaloasunnossa, jossa on 1x25 A pääsulake ja vuosikulutus 2 000 kWh. Noin 5 000 kWh vuodessa kuluttavassa pientalossa korotuksen vaikutus on n. 18 € ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa n. 40 € vuodessa.

Verkkoyhtiöiden siirtohintojen tulee olla sähkömarkkinalain mukaan kohtuullisia. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua, toiminnan tehokkuutta ja kohtuullista tuottoa. Vuonna 2016 alkaneella neljän vuoden valvontajaksolla ESE-Verkko Oy:n tuotto tulee olemaan sallittua tuottoa pienempi.

Sähkön siirtohintoja voi seurata Energiaviraston sivuilta www.energiavirasto.fi, josta hintavertailut löytyvät kohdasta Tilastot, sähkön hintatilastot.

Hinnasto 1.1.2017

LISÄTIETOJA TARVITTAESSA:

Toimitusjohtaja Risto Kosunen • Puh. 044 735 3833 • risto.kosunen@ese.fi