ESE-Verkko muuttaa siirtohinnoittelua 1.11.2017

Siirtohinnoittelun muutos koskee kausi-, pienjänniteteho- ja suurjännitetehosähkön siirron hinnoittelua.

Talvipäivästä talviarkipäivään

ESE-Verkko Oy muuttaa kausi-, pienjänniteteho- ja suurjännitehosähkön siirron hinnoittelun aikajakoa 1.11.2017 alkaen. Mittaussuosituksen mukainen uusi aikajako on:
Talviarkipäivä 1.11.-31.3. ma-la klo 7-22
Muu aika.​

Talvijakson sunnuntaipäivät klo 7-22 siirtyvät hinnoittelussa muun ajan puolelle.

Aikajakomuutos ei muuta tariffien mukaista sähkön siirron vuosilaskutusta.


Tehomaksun laskutusperusteen muutos

1.11.2017 alkaen pienjänniteteho- ja suurjännitetehosähkön siirron tehomaksu laskutetaan kuukausittain liukuvan 12 kk:n ajalta kahden suurimman tuntitehoarvon keskiarvon perusteella.

Siirtohinnasto 01.11.2017.pdf

​​

Lisätiedot:
ESE-Verkko Oy
eseverkko@ese.fi