ESE toteuttaa aurinkovoimalan Haminan Mäkelänkankaalle

Suomen Voima Oy:n Haminan Mäkelänkankaan aurinkovoimalan rakentaminen jatkuu uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimituksen kotimaisuusaste on korkea.

Haminan Mäkelänkankaalle nousee lähes 3 000 aurinkopaneelista koostuva voimala, jonka yhteisteho tulee olemaan noin 725 kW ja vuotuinen energiatuotanto noin 680 000 kWh. Voimalassa hyödynnetään valosähköistä ilmiötä, joka muuttaa auringonvalon suoraan sähköenergiaksi. Osa aurinkovoimalasta sijoitetaan Mäkelänkankaalla sijaitsevan tuulipuiston alueelle ja loppuosa Haminan kaupungilta vuokrattavalle maa-alueelle.

Uusien kumppaneiden Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) ja Finnwind Oy:n tehtävänä on toimittaa kokonaisvaltainen projekti maatöistä käyttöönottoon saakka. Toimitus sisältää myös elinkaaripalvelut. ESE vastaa aurinkovoimalan projektoinnista yhdessä Suomen Voima Oy:n ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lopputuloksena syntyvä Suomen suurin maa-asenteinen infravoimala on jatkumo ESEn ja Finnwindin yhteistyölle ja tulos yhdessä kehitetystä voimalatoimituskonseptista.

Alkuperäisen aikataulun mukaan voimalan piti tuottaa sähköä jo maaliskuussa 2016. Yhteistyökumppaneiden muutos lykkää voimalan valmistumista vain muutamlla kuukaudella, sillä tiukasta aikataulusta huolimatta aurinkovoimalan toteutus valmistuu kesäkuussa. - ESE pystyy tarjoamaan osaamista isojen voimalaprojektien projektoinnissa, missä eri osakokonaisuuksien yhteensovittaminen ja hallinta edellyttää ketteriä liikkeitä, kertoo ESEn toimitusjohtaja Erkki Karppanen. - Toimituksella on korkea kotimaisuusaste. Paneelien telineet ovat suomalaiset, samoin suunnittelu- ja asennustyö on suomalaista. Vaihtosuuntaaja (invertteri) on myös Suomessa suunniteltu. Projektin toteuttamisessa pyritään hyödyntämään käytettyjä materiaaleja uusissa kohteissa, esimerkiksi VR-ratapölkkyjen kierrätys nostaa toimituksen ekologisuutta, toteaa Karppanen.

Suomen Voima Oy:n kehitysjohtaja Kimmo Tyni kuvaa syntynyttä sopimusta yhtiön kannalta erinomaiseksi ratkaisuksi. –Alkuperäisen toimittajan vaikeuksien vuoksi hankkeen toteutuminen vaikutti hetken aikaa epävarmalta, mutta ESE:n tarjoama ratkaisu takaa, että hankkeessa mukana olevat osakkaamme saavat aurinkosähköä jo kesäkuusta alkaen. ESE:n ratkaisun avulla pystyimme minimoimaan myös muuttuneesta tilanteesta aiheutuvat kustannusvaikutukset, kertoo Tyni.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama 116-vuotias energiakonserni. Konserni on edelläkävijä sertifioidun ympäristöystävällisen energian tuotannossa, myynnissä ja jakelussa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli noin 53 milj. euroa ja henkilöstöä palveluksessa noin 100.

Finnwind Oy on suomalainen teknologiayritys, joka valmistaa ja markkinoi hajautettuja energiantuotantojärjestelmiä. Yrityksen tuotanto-, varasto- ja kokoonpanotilat sijaitsevat Tampereen talousalueella. 10 henkilöä työllistävällä yrityksellä on myös laaja edustaja- ja asentajaverkosto ympäri Suomen. Finnwindin liikevaihto vuonna 2015 oli noin miljoona euroa ja liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan vuonna 2016.

Suomen Voima Oy on kuudentoista suomalaisen sähköyhtiön perustama osakeyhtiö. Yhtiö hankkii vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa osakkailleen. Toiminnan tavoitteena on osakkaiden parempi energiaomavaraisuus ja uuden merkittävän toimijan tuominen pohjoismaisille energiamarkkinoille. Yhtiö toimii Mankala-periaatteella ja toimittaa energian osakkailleen omakustannushintaan.