ESE lahjoitti 30 000 euroa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) liittyi Mikkelissä yritysten joukkoon, jotka syventävät yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistoimintaa rahalahjoituksella.

- Haluamme tukea Xamkin tekniikan koulutuksen kehittämistä ja voimme näin myös edistää yhteisiä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä kehittämishankkeita, kertoo toimitusjohtaja Erkki Karppanen Etelä-Savon Energiasta.
- Lahjoitus on meille todella tärkeä ja tervetullut. Yritysyhteistyö on ammattikorkeakoulun koulutuksen ja tutkimuksen kulmakivi. Parasta aikaa olemme muun muassa kehittämässä yhdessä laitetta, joka mahdollistaa kotitalouskohtaisen kysynnänjouston uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi, toteaa kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi. Tutkimus- ja kehittämistyö myös omassa maakunnassamme on isossa murroksessa olevalle energia-alalle ensiarvoisen tärkeää, Niemi lisää.
- Tämä on hieno luottamuksen osoitus Xamkille. Suuret kiitokset Etelä-Savon Energialle, jatkaa rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen.

Varainhankinta käynnissä vuoden 2019 loppuun
Ammattikorkeakoulut saivat vuonna 2017 luvan kerätä varoja rahankeräyksillä. Saatuja varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen, joihin valtio osallistuu yhteensä 24 miljoonalla eurolla.
Xamkin varainhankinta on käynnissä vuoden 2019 loppuun asti. Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat voivat ovat mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia.
Vuoden 2018 aikana saadut lahjoitukset oikeuttavat valtion vastinrahaan.
Lahjoituksia voivat tehdä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt minkä suuruisena tahansa. Lisätietoja lahjoittamisesta www.xamk.fi/varainhankinta.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni, jolla on noin 25000 sähkönsiirron ja 2050 kaukolämmön asiakasta. 2010-luvulla ESE on panostanut voimakkaasti uusiutuvaan energiaan, kuten aurinkosähköön ja biokaasuun. Vuonna 2017 henkilöstön määrä oli noin 90 henkilöä ja liikevaihto 50 milj. euroa.

Lisätiedot:
Etelä-Savon Energia Oy (ESE)
Toimitusjohtaja Erkki Karppanen, erkki.karppanen@ese.fi, puh. 040 535 9999
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk
Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, heikki.saastamoinen@xamk.fi, puh. 050 312 5151
Kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, kalevi.niemi@xamk.fi, puh. 040 569 8901