ESE ja Finnwind käynnistivät laajan yhteistyön aurinkovoimalaitosten toteutuksessa

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Finnwind Oy ovat käynnistäneet yhteistyön suurten aurinkovoimalaitosten suunnittelussa, avaimet käteen -toteutuksessa sekä ylläpitopalveluissa.

Aurinkovoimalaitosten vuosikymmenien mittainen elinkaari edellyttää investointikustannusten lisäksi huolellista elinkaarikustannusten hallintaa. ESEn ja Finnwindin toisiaan täydentävä osaaminen sekä tuote- ja palveluratkaisu tuovat asiakkaille ja investoijille kustannustehokkuutta sekä turvaa koko investoinnin elinkaarelle.

ESEn osaaminen perustuu vuosikymmenien kokemukseen ja kehitystyöhön energiatoimitusten osalta. ESEn palvelu kattaa energiatoimitukset, tuotannosta asiakkaan käyttökohteelle saakka. - ESElle tämä yhteistyö merkitsee strategiaan kirjatun tehtävän konkretisoitumista ja aurinkosähkön mukaantuloa Ekoteko-tuoteperheeseen, toteaa toimitusjohtaja Erkki Karppanen.

Finnwind on vuonna 1993 perustettu suomalainen hajautetun tuotannon pioneeri. Finnwindin erityisosaamista on aurinkoenergian ja pientuulivoiman suunnittelu ja laitetoimitus. Yhdistetty palvelu kattaa aurinkovoimalaitoksen suunnittelun, luvituksen, mallinnuksen, projektoinnin, dokumentoinnin sekä huolto-, ylläpito- ja seurantapalvelut. – Yhteistyö Etelä-Savon Energian kanssa mahdollistaa Finnwindille infra-kokoluokan aurinkohankkeiden toteuttamisen, täydentää hallituksen puheenjohtaja Matti Kantonen.

Yhdessä ESE ja Finnwind takaavat loppuasiakkaille vaivattoman palvelun, jossa huomion keskipisteenä ovat elinkaarikustannuksiltaan edullinen energianhinta ja tiukimmatkin sähköverkkovaatimukset täyttävä sähkön laatu. - Karppanen ja Kantonen toteavatkin kuin yhdestä suusta: toimitamme energiaa, emme vain laitteita.

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama 116-vuotias energiakonserni. Konserni on edelläkävijä sertifioidun ympäristöystävällisen energian tuotannossa, myynnissä ja jakelussa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli noin 53 milj. euroa ja henkilöstöä palveluksessa noin 100.

Finnwind Oy on suomalainen teknologiayritys, joka valmistaa ja markkinoi hajautettuja energiantuotantojärjestelmiä. Keskeiset asiakassegmentit ovat omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen omistajat, taloyhtiöt, maatalousyrittäjät, yrittäjät sekä rakennusteollisuus. Yrityksen tuotanto-, varasto- ja kokoonpanotilat sijaitsevat Tampereen talousalueella. 10 henkilöä työllistävällä yrityksellä on myös laaja edustaja- ja asentajaverkosto ympäri Suomen. Finnwindin liikevaihto vuonna 2015 oli noin miljoona euroa ja alkuvuoden kovan kysynnän johdosta liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan vuonna 2016.Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Erkki Karppanen, Etelä-Savon Energia Oy, puh. 040 535 9999

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kantonen, Finnwind Oy, puh. 045 650 2156