BioHauki Oy:n biojalostamon peruskivi muurataan Haukivuorella

Luomutilojen karjanlanta jalostuu uudessa biojalostamossa liikennepolttoaineeksi ja luomukelpoiseksi lannoitteeksi.

Haukivuorelaisilla maatalousyrittäjillä on ollut ajatus karjanlannan edelleenjalostamisesta. Vuonna 2009 kehkeytyi konkreettinen ajatus biojalostamon perustamisesta. Idean viemisestä toiminnan tasolle ryhdyttiin etsimään luotettavaa ja saman arvomaailman jakavaa yhteistyökumppania, joka löytyikin muutaman vuoden kuluttua Etelä-Savon Energia Oy:stä Mikkelistä. Vuonna 2013 perustettiin BioHauki Oy, jonka omistajina toimivat Etelä-Savon Energia Oy ja 14 maatalousyrittäjää.

Biojalostamon rakennustyöt aloitettiin puiden kaadolla syyskuun puolivälissä ja 22.9. alkoivat maanrakennustyöt. Tällä hetkellä maanrakennustöistä valmiina on noin puolet ja laitostoimituksen rakennustekniset työt ovat käynnissä.

Biojalostamo tulee valmistamaan biokaasua ja luomulannoitteita. Pääasiallisena raaka-aineena käytetään karjanlantaa ja lisäksi muita luomukelpoisia biojakeita. Lopputuotteena laitoksesta syntyy metaanista koostuvaa biokaasua, jota voidaan puhdistaa laitoksella liikennepolttoaineeksi tai käyttää sellaisenaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Raaka-aineiden hajuhaitat minimoidaan suljetun vastaanottorakennuksen paineenhallinnalla ja otsonoinnilla.

Biojalostamolla on positiivisia alueellisia vaikutuksia. Laitos vähentää maatalouden ympäristöpäästöjä, tuo työtä Haukivuorelle, tuottaa biokaasua, jolla voidaan korvata edullisella tavalla fossiilisia liikennepolttoaineita, vähentää energiantuotannon sekä -käytön hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Biojalostamolla saadaan kohdennettua karjanlannan lannoitehyöty oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Biokaasun tankkaaminen aloitetaan Haukivuorella joulukuussa 2016, alussa biokaasua toimitetaan tankkaukseen muilta biokaasutuottajilta. Biojalostamon ylösajo alkaa alkukeväästä 2017 ja biokaasuntuotanto vähitellen ylösajosta lähtien.

Biojalostamon rakentamisessa ovat yhteistyökumppaneina BioGTS Oy ja Savon Kuljetus Oy. BioGTS Oy vastaa laitos- ja laitetoimituksesta sekä biokaasun tuotannon prosessista ja maanrakennusurakasta Savon Kuljetus Oy. Investoinnin kokonaisarvo nousee lähes kolmeen miljoonaan euroon.

BioHauki Oy:n osakkaita ovat Etelä-Savon Energia Oy; Harjun Luomu Oy; Kalliolan Luomu; Vihannesyhtymä 3T Oy; Koneurakointi S&J Nykänen; Maatilayhtymä Karhu Sirpa, Tiilikka Lari ja Miika; Maatilayhtymä Kekkonen, Kalle Mattila, Jukka Kohvakka; Antti Laitinen; Janne Kimari; Heikki Mustalampi; Heikki Nykänen; Paavo Pulkkinen; Heikki Häkkinen

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama 116-vuotias energiakonserni. Konserni on edelläkävijä sertifioidun ympäristöystävällisen energian tuotannossa, myynnissä ja jakelussa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli noin 53 milj. euroa ja henkilöstöä palveluksessa noin 100.
BioGTS Oy on asiantuntijayritys jonka avainhenkilöillä on vuosikymmenien kokemus biokaasu- ja biodiesellaitosten suunnittelusta ja rakentamisesta. Yritys on perustettu vuonna 2011 ja työllistää tällä hetkellä 30 henkilöä sekä noin 70 henkeä välillisesti. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2015 noin 5,2 milj. euroa.

Lisätiedot:

Kalle Mattila, toimitusjohtaja, Biohauki Oy, puh. 050 526 2591
Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, BioGTS, puh. 0400 632 212
Mikko Liukkonen, projektipäällikkö, Etelä-Savon Energia Oy, puh. 044 735 3862