BioHauki Oy:n biojalostamon avajaiset 22.8.201

Uudessa biojalostamossa luomutilojen sivuvirrat jalostuvat liikennepolttoaineeksi ja luomukelpoiseksi lannoitteeksi.

Haukivuorelaisten maatalousyrittäjien ajatus karjanlannan edelleenjalostamisesta on konkretisoitunut biometaaniksi kevään ja kesän 2017 aikana. Biojalostamon rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2016. Laitoksen rakennustekniset työt on valmistuneet ja tuotanto on käynnissä. Lopputuotteena laitoksesta syntyy pääosin metaanista ja hiilidioksidista koostuvaa biokaasua, joka jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Ylimääräinen kaasu poltetaan laitoksella lämmöksi haukivuorelaisille kaukolämpöasiakkaille.

Biojalostamon positiiviset vaikutukset ovat jo nähtävissä niin Haukivuorella kuin laajemminkin. Pääurakoitsija BioGTS Oy ja maanrakennusurakoitsija Savon Kuljetus Oy työllistivät etelä-savolaisia yrityksiä ja yrittäjiä biojalostamon rakentamisessa. Jatkossa Biohauki Oy tarvitsee paikallista työvoimaa toiminnan ylläpitämiseen.

Tankkaajien määrä on yllättänyt positiivisesti, suomalaiset kaasuautoilijat ovat ottaneet tankkausaseman hyvin vastaan ja onpa myös joku ulkomaalainenkin todistetusti mittarilla käynyt. Täydellä biokaasun tuotanolla voidaan korvata vuosittain liikennepolttoaineista n. 360 000 litraa bensiiniä tai n. 320 000 litraa dieseliä tai lämmitykseen käytettävää kevyttä polttoöljyä n. 275 000 litraa.
Viljelijät ovat tuoneet raaka-ainetta laitokselle, jossa se on jalostunut lannoitteeksi. Ensimmäiset lannoitekuormat on jo palautuneet takaisin viljelijöille.

Investoinnin kokonaisarvoksi budjetoitiin noin kolme miljoonaa euroa ja budjetissa on pysytty.

BioHauki Oy:n osakkaita ovat Etelä-Savon Energia Oy; Harjun Luomu Oy; Kalliolan Luomu; Vihannesyhtymä 3T Oy; Koneurakointi S&J Nykänen; Maatilayhtymä Karhu Sirpa, Tiilikka Lari ja Miika; Maatilayhtymä Kekkonen, Kalle Mattila, Jukka Kohvakka; Antti Laitinen; Janne Kimari; Heikki Mustalampi; Heikki Nykänen; Paavo Pulkkinen; Heikki Häkkinen
Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama 117-vuotias energiakonserni. Konserni on edelläkävijä sertifioidun ympäristöystävällisen energian tuotannossa ja jakelussa. Vuonna 2016 konsernin liikevaihto oli noin 53 milj. euroa ja henkilöstöä palveluksessa noin 100.

BioGTS Oy valmistaa kotimaisia, patentoituja ja tehdasvalmisteisia biokaasulaitoksia, jotka mahdollistavat aikaisempaa kannattavamman bioenergian tuotannon. BioGTS Oy on suomalaisomistuksessa ja sen toimittamien biokaasulaitoksien kotimaisuusaste on yli 90 %. Yrityksen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä ja Laukaassa. BioGTS Oy on perustettu vuonna 2011 ja työllistää tällä hetkellä 34 henkilöä sekä lisäksi alihankkijoiden kautta kokoaikaisesti noin 100 henkilöä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 11 milj. euroa.

Lisätiedot:
Kalle Mattila, toimitusjohtaja Biohauki Oy, puh. 050 526 2591
Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, BioGTS, puh. 0400 632 212
Mikko Liukkonen, projektipäällikkö, Etelä-Savon Energia Oy, puh. 044 735 3862