Aurinkosähkön kysyntä huimassa kasvussa Suomessa

Aurinkosähkön kasvaneesta kysynnästä huolimatta alan standardointi etenee hitaanlaisesti. Tässä tilanteessa osaavan, sertifioidun ammattilaisen taitojen hyödyntäminen järjestelmien asennuksessa on entistä tärkeämpää. Sertifiointi takaa ammattitaidon myös aurinkolämpö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasennuksissa.

Alan markkinat kehittyvät todella nopeasti ja kysyntä kasvaa samassa suhteessa. Yksi mainio kehitysesimerkki on Haminan Mäkelänkankaan aurinkovoimala, joka on Suomen ensimmäinen maa-asenteinen ja keskitetyllä invertteriratkaisulla toteutettu voimala. Tämä Suomen Voiman omistama kohde on sikäli ainutlaatuinen, että tuuli- ja aurinkotuotanto on yhdistetty samaan tuotantoverkkoon. Hankkeen asennuksista vastasivat Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) sertifioidut asentajat. Voimala otettiin käyttöön kesällä 2016, ja se tuottaa vuodessa yli 650 000 kWh sähköä, mikä vastaa yli 300 kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta.

Asentajien sertifiointi laadun takeena

Asiakkaiden kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota palveluita ja järjestelmiä tarjoavien yritysten laatuun. Sertifiointi on hyvä tapa osoittaa asiakkaalle, että yritys panostaa laatuun. Uusiutuvan energian toimituksien laatu saadaan aikaan vain järjestelmälaadulla. Se tarkoittaa, että järjestelmät markkinoidaan, myydään, mitoitetaan, asennetaan, käyttöönotetaan ja ohjeistetaan oikein sekä huolehditaan myös takuu- ja huoltoasioista.

”Uusiutuvan energian asentajien sertifointikoulutuksessa painopiste on juuri näissä asioissa. Siksi koulutukseen kannattaa osallistua ja asiakkaan vaatia toimituksiinsa sertifioituja asentajia”, toteaa Uusiutuvan energian asentajien sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Jussi Hirvonen.

Tuotepäällikkö Toni Hannula ESE:stä kertoo, että kova kysyntä ohjaa tällä hetkellä niin vahvasti, etteivät kaikki urakoitsijat hahmota sertifioinnin etuja. ESE on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä laitetoimittaja ja on kannustanut asentajiaan sertifioinnin hankkimiseen. Esimerkiksi aurinkosähkö on tällä hetkellä kannattavaa, mutta jos sen hankkii huonosti asennettuna, niin siitä voi tulla kannattamatonta.

”Asiantuntevalta taholta saa aurinkosähköjärjestelmän oikein mitoitettuna kohteen kulutuksen mukaisesti. Kokonaisuus ratkaisee, ei pelkkä hinta. Kuluttajan kannattaa aina valita sertifioitu asentaja, joka ymmärtää kokonaisuuden ja pystyy siten palvelemaan asiakasta parhaalla ja kustannustehokkaalla ratkaisulla”, Hannula muistuttaa.

Jokainen aurinkovoimala on erilainen kokonaisuus, joten niitä ei voi keskenään yhdenmukaistaa. Laitteiston laadukkaan toiminnan ja pitkäikäisyyden kannalta tärkeintä on kokonaisuuden soveltuvuus kohteeseen. Sekä mekaniikkaan että asennustyön laatuun pitää kiinnittää huomiota. Hannulan mukaan dokumentaatio sekä käyttö- ja ylläpito-ohjeet laiminlyödään usein, jolloin vastuu jää asiakkaalle. Sertifioitu asentaja tuntee kokonaisuudet ja osaa kertoa asiakkaalle oleelliset asiat.

Aurinko- ja maalämpö sopivat yhteen

Aurinkosähkö on tällä hetkellä enemmän esillä kuin aurinkolämpö. Energia-asiantuntija Kari Balk

Ekolämmöx Oy:stä pitää kuitenkin aurinkolämpökeräinten hankintaa moneen kohteeseen hyötysuhteen ja aurinkoenergian varastoinnin kannalta järkevämpänä vaihtoehtona.

Aurinkolämmön hyödyntäminen maalämmön rinnalla on toimiva ratkaisu, sillä silloin lämpöpumppu saa huilata kesäajan eli noin kuusi kuukautta, mikä lisää lämpöpumpun käyttöikää. Aurinkokeräimillä taas voidaan ladata myös lämpöpumpun keruupiiriä, jolloin myös aurinkojärjestelmän matalat lämpötilat voidaan hyödyntää paremmin.

”Kun kiinteistöön ollaan uusimassa varaajaa niin ehdottomasti kannattaa valita sellainen malli, jossa aurinkokierukka on jo asennettu valmiiksi. Erityisesti uudiskohteissa aurinkolämmön hyödyntämisen pitäisi olla etusijalla. Aurinkosähköjärjestelmä voidaan hankkia myöhemmin, kun tiedetään tarkemmin kiinteistön sähkönkulutus, jonka mukaan aurinkosähköjärjestelmä pitäisi mitoittaa”, Balk sanoo.

Aurinkolämpöjärjestelmä on myös hankintahinnaltaan edullisempi verrattuna saman tehoiseen aurinkosähköjärjestelmään. Balk pitää aurinkolämpöalan näkymiä Suomessa hyvinä, koska aurinkokeräimiä asennetaan nykyisin myös isompiin kiinteistöihin. Yleisellä tasollakin tietoisuus aurinkoenergian hyödyntämisestä on kasvanut, mikä lisää kokonaismarkkinoita.

Ekolämmöxillä on positiivisia kokemuksia asentajien sertifioinnista. Isoja asennustöitä tilaavat asiakkaat, kuten Helsingin kaupunki ja Are, ovat hyvin tarkkoja siitä, että kaikki urakoihin liittyvät vaatimukset on täytetty.

”Aurinkolämpö- ja lämpöpumppuasentajan sertifikaatit kannattaa hankkia. Niiden tärkeimpiä hyötyjä ovat turvallisuusasioiden huomioiminen varsinkin kattotyöskentelyssä ja kuumien nesteiden käsittelyssä. Lisäksi asennuksiin liittyvät tekniset asiat käydään läpi. Sertifikaatin myötä pääsee mukaan projekteihin, joissa asentajilta vaaditaan nämä pätevyydet”, Balk muistuttaa.

Kevään aikana useita sertifiointikoulutuksia

”Sertifikaatti osoittaa asiakkaalle asentajan pätevyyden. Koulutukseen satsaaminen kannattaa aina. Keväällä on tulossa koulutusta sekä lämpöpumppu- että aurinkosähköasentajille. On hyvä, että yhä useampi taho järjestää alan koulutusta, sanoo asiantuntija Milja Aarni Motivasta.

Sertifiointi-koulutusjärjestelmä on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasentajille. Se on vapaaehtoinen lisä- ja täydennyskoulutus. Koulutusjakson ja loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön asennuskokemusta, voi saada sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta. ​