2.10.2017 ESE ja Saimaan Juomatehdas tiiviimpään yhteistyöhön

Puhtaan energian tuottaja ja vastuullinen kuluttaja tekevät yhdessä ekologista olutta

ESE ja Saimaan Juomatehdas tiivistivät jo olemassa ollutta yhteistyötään: Saimaan Juomatehdas käyttää nyt tuotteensa valmistukseen Sun Mikkeli-aurinkovoimalassa tuotettua aurinkosähköä, jolle on annettu alkuperätakuu. Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla. Saimaan Juomatehtaan tuotteeseen käytetty sähkö on näin ollen jäljitettävissä Mikkelin Pitkäjärvelle vain n. 2 km päähän panimosta. Jo tätä ennen Saimaan Juomatehdas on mm. lämmittänyt toimitilansa ESEn puhtaasti tuottamalla kaukolämmöllä.

Puhtaasti ja paikallisesti
Tuotteiden alkuperä ja ekologiset valmistustavat merkitsevät kuluttajille paljon tänä päivänä. Alkuperän jäljitettävyys on myös yrityksille kunnia-asia ja toimintaa ohjaava arvo. Tämän saman arvon jakavat sekä ESE että Saimaan Juomatehdas. Sähköä pidetään yleisesti ns. yleishyödykkeenä, mutta sen tuottamistavoissa on vielä tänäkin päivänä suuria eroja. ESE tuottamasta energiasta n. 80 % on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.

Energianhallinnasta uusi vientituote?
”ESE haluaa erottua markkinoilla aurinkosähkön asiantuntijana. Siitä kertoo määrätietoinen aurinkosähköön panostaminen vuodesta 2013 alkaen”, kertoo ESEn toimitusjohtaja Erkki Karppanen. Tuloksena panostuksesta tähän saakka ovat Haminan Mäkelänkankaan ja Mikkelin Sun Mikkeli- aurinkovoimalat, aurinkosähköjärjestelmien kaupan kasvu ja oma kysynnänjousto- ja energianhallintatuote. Energianhallintatuotteella voidaan ennustaa aurinkovoimalan tuotto 48 h päähän ja maksimoida siten uusiutuvan ja puhtaan energian osuus sähkönkäytössä ennakoivalla ohjauksella. ESEn tuote huomioi myös mm. sääennusteen ja kaikkien komponenttien toiminnan vaikutuksen tuottoon. Tuotteesta ovat jo nyt kiinnostuneet mm. aurinkopaneelin valmistajat ja useat energia alan toimijat. Energianhallintatuotetta markkinoidaan v. 2018 Suomen lisäksi ulkomaisille tahoille. Järjestelmä on jo nyt käytössä Sun Mikkelissä. Näin ollen Saimaan Juomatehtaan alkuperätakuun alaista energian tuottoa voidaan seurata ja ennustaa vuorokauden ympäri.

Edelläkävijyyttä Etelä-Savosta
Etelä-Savon Energia Oy ja Saimaan Juomatehdas Oy ovat molemmat esimerkkejä siitä kuinka päämäärätietoisesti ja arvoistaan kiinni pitäen päästään tilanteeseen, jossa pieni tekijä markkinoilla voi saada aikaan suuria suunnanmuutoksia. ESE haluaa tuottaa energiansa ekologisesti. Saimaan Juomatehdas haluaa käyttää ekologista energiaa. Molempien yritysten esimerkkien toivotaan muokkaavan muiden toimijoiden käyttäytymistä sekä energian tuottamisen että sen kulutuksen trendien suhteen.

tuotepäällikkö Toni Hannula, Etelä-Savon Energia Oy (kysynnänjoustotuote, aurinkovoimalat), puh. 044 735 3770
toimitusjohtaja Jussi Laukkanen, Saimaan Juomatehdas, puh. 050 491 4480
toimitusjohtaja Erkki Karppanen, Etelä-Savon Energia Oy, puh. 040 535 9999

www.sunmikkeli.fi


Sun Mikkeli – tekniset tiedot:

 • Etelä-Savon Energia Oy:n Mikkelin Pitkäjärvelle kesällä 2017 rakentama aurinkovoimala
 • 1152 aurinkopaneelia, joiden yhteenlaskettu teho on 306 kWp. Aurinkovoimala tuottaa vuodessa ennusteen mukaan n. 247 000 kWh aurinkosähköä. Tämä vastaa tuotoltaan n. 20 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta
 • Aurinkopaneelit: 2/3 osaa mikkeliläisiä Valoe Oyj:n aurinkopaneeleja, 1/3 osa intialaisia Vikram Solarin paneeleja
 • Aurinkovoimalassa käytettiin neljää erilaista telineratkaisua: kallio-, maa-, puuteline- ja kelluva-asenteisia telineitä.
 • ESEllä ainoana Ilmatieteenlaitoksen lisäksi käytössä huippuluokan mittauslaitteistot auringon säteilyvoimakkuuden mittaamiseen.
 • ESE on mukana kehittämässä energiasääennustetta.
 • Koneoppiva tekoäly: aurinkovoimalaa valvoo ESEn valvomo-järjestelmä, jonka avulla tuottoa voidaan ennustaa 48 h päähähän

Sun Mikkeli – ekologisuus ja ympäristövastuu:

 • Aurinkovoimalan rakentaminen on jatkumoa ESEn ympäristöystävälliselle energiantuotannolle, johon kuuluvat myös Pursialan voimalaitos, kaukolämpö, vesivoima ja biokaasu. Aurinkoenergiaan panostaminen aloitettiin v. 2013.
 • Rakennusvaiheessa huomioitiin alueen liito-oravat: tontin rajaa muokattiin niin, että liito-oravien pesäpuille säilyi riittävä etäisyys.
 • Tontin kallioista maaperää ei tasattu, vaan aurinkopaneelit kiinnitettiin tontin muotojen mukaisesti.
 • Maaperän kasvuston kasvaminen estettiin ESEn omalla puuhakkeella, jota käytetään Pursialan voimalaitoksen polttoaineena
 • Rakenteissa on käytetty suomalaista terästä ja kierrätysmateriaaleja, mm. VR:n käytöstä poistettuja ratapölkkyjä, joihin kiinnitettiin mikkeliläisen SWM-Woodin lämpökäsitellystä männystä valmistamat puutelineet.
 • Kiertotalous ja hiilidioksidipäästöt ovat huomioitu eri tavoin aurinkovoimalaa rakentaessa.
 • Yhteiskuntavastuu näkyi rakennusvaiheessa mm. suomalaisen työvoiman käyttönä, paikallisten yrittäjien työllistämisenä ja pitkäaikaistyöttömien harjoittelupaikkojen mahdollistamisena.

Sun Mikkeli – tuotekehitys- ja oppimisympäristö

 • Sun Mikkeli on ESEn aurinkosähköosaamisen tuotekehitysympäristö ja laboratorio. ESEn omat tuotteet, kuten valvomo-ohjelmisto, testataan käytännössä Sun Mikkelissä. ESEn jälleenmyymät aurinkopaneelit ovat myös rinnakkain ja testauksessa aurinkovoimalassa.
 • Aurinkovoimala toimii yliopistojen, korkeakoulujen ja toisen asteen ammattioppilaitosten oppimisympäristönä.

Sähkön alkuperätakuu (www.fingrid.fi)

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla.
Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus. Varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita.
Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin palvelusta. Fingrid Oyj on eriyttänyt tämän tehtävän täysin omistamalleen tytäryhtiölle Finextra Oy:lle.

Ekologisen sähkön myyjä Lumme Energia Oy (www.lumme-energia.fi)
Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n sähkönmyyntiliiketoiminnat yhdistyivät 1.9.2017 Lumme Energia Oy:ksi. Yrityksen pääkonttorista Mikkelistä sähköä myydään kaikkialle Suomeen.