Värit

Värimääritykset

Värit ovat visuaalisen identiteetin keskeinen elementti. Oma värimaailma erottaa organisaation toisista yhteisöistä. Värien johdonmukainen käyttö kaikessa viestinnässä vahvistaa mielikuvaa Etelä-Savon Energiasta.

ESEn väripaletti muodostuu kahdesta pääväristä ja niitä tukevista harmaasta, sekä lisäväreistä. Värejä tulee käyttää tällä sivulla annettujen väriarvojen mukaisesti. Lisävärejä voi käyttää ainoastaan yhtä kerrallaan jotta viesti pysyy selkeänä ja ESEn viestinnäksi tunnistettavana.

Painomateriaaleissa on syytä käyttää ensisijaisesti Pantone (PMS) -värijärjestelmää. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käytetään nelivärijärjestelmää (CMYK). RGB -määrityksiä käytetään kaikissa sähköisissä materiaaleissa.

Lisävärit on määritelty ainoastaan CMYK ja RGB -järjestelmille. Väreistä voidaan tarvittaessa käyttää myös vaaleampia sävyjä. Seuraavalla sivulla on esitetty kaikkien ESEn värien vaaleusasteet.


Vaaleusasteet ja värien suhteet

Päävärien käyttöä voidaan monipuolistaa käyttämällä eri vaaleusasteita väreistä. Esimerkiksi graafien ja muun grafiikan esittämisessä suositellaan vaaleusasteiden käyttöä.

Alla oleva kuvio esittää ilmeen värien suhteet. Luonteeltaan kuvio on suuntaa antava ja toteutetun sovelluksen värimaailmaa tulee aina arvioida kokonaisuutena, eikä esimerkiksi sivu kerrallaan. Tärkeintä on säilyttää kuvion alareunassa olevien lisävärien suhde pääväreihin nähden. Värien suhde valkoiseen pintaan nähden tulee myös huomioida.

Yhdessä työssä ei suositella käytettäväksi useampaa kuin 3 eri vaaleusastetta pää- tai lisäväristä.