Tunnus

ESE-tunnus

Toimialan perinteisistä väreistä poikkeava toteutus viestii organisaation jäsenille, sidosryhmille ja asiakkaille uuden ajan alkua sekä haastaa henkilöstön rohkeaan uudenlaiseen ajatteluun.

Ladattavat versiot

Lataa käyttötarpeisiisi sopiva versio tunnuksesta. Valittavana on 2 eri mallia ja niiden 3 eri väriversiota. Tarkasta väriversioiden käyttötarkoitukset alempaa kohdasta ESE-tunnuksen käyttö.

Lataa tästä:

Näyttöresoluutio:
ESE värillinen www jpg
ESE musta www jpg
ESE valkoinen www jpg

Painokelpoiset tiedostot:
ESE värillinen www eps (tulossa)
ESE musta www eps
ESE valkoinen www eps


Ekoteko-tunnus

ESEn materiaaleissa on myös säännöllisesti esillä Ekoteko-tunnus, lataa alta käyttötarkoitukseesi sopiva versio.

Näyttöresoluutio:
ESE ekoteko sloganilla jpg

Painokelpoinen tiedosto:
Ekoteko logo sloganilla eps

ESE-tunnuksen käyttö

Visuaalisen ilmeen yhtenäisyyden vuoksi on tunnusta käytettävä järjestelmällisesti. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä, että kaikki tunnuksen osat erottuvat sitä ympäröivistä elementeistä. Tunnuksen värillistä versiota tulee käyttää valkoista taustaa tai vaaleaksi sävytettyä taustaa vasten.

Mikäli tausta on värillinen, tulee tummalla taustalla käyttää valkoista, ja vaalealla taustalla mustaa tunnusta. Tunnuksen värejä ei pidä muuttaa, eikä tunnuksen alkuperäistä värijärjestystä tule vaihtaa. Aina on huolehdittava myös siitä, että tunnuksen mittasuhteet säilyvät muuttumattomina.


Suoja-alueet ja kokorajoitteet

ESEn tunnukselle on määritelty suoja-alue.Tämä alue määrittää pienimmän mahdollisen etäisyyden muihin elementteihin nähden, sekä pinnan reunoihin, jolle tunnusta ollaan sijoittamassa. Suoja-aluetta käyttämällä tunnus esiintyy aina vahvana ja selkeänä. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä. Suoja-alue määritellään käyttämällä tunnuksen e-elementtiä perusyksikkönä. Tunnuksen ympärille on jätettävä vähintään yhden yksikön kokoinen tyhjä tila. Ilmoittelussa ja muissa julkaisuissa suoja-alueen koko voi olla myös puolikas e:n yksikkö.

Tunnuksen pienin leveys

Värillisenä tunnus tulee olla vähintään 30 mm leveä.
1-värisenä tunnusta tulee käyttää vähintään 20 mm leveänä. Liikelahjoihin ja muihin pieniin kohteisiin tunnuksen koko ja toimivuus tulee kokeilla tapauskohtaisesti.

Tunnuksen väärä käyttö

Viisi perussääntöä:

  1. Käytä aina ESEn jakamia virallisia tunnus-tiedostoja.

  2. Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin elementtien suhteisiin.

  3. Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin väreihin tai värien järjestykseen.

  4. Kunnioita tunnuksen suoja-alueita.

  5. Älä lisää tunnukseen kuulumattomia efektejä, kuten kolmiulotteisuutta, heittovarjoa tai häivytyksiä.