Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Etelä-Savon Energia Oy
ESE-Verkko Oy
ESE-Tekniikka Oy

Yhteystiedot

Vuorikatu 19, Vuorikatu 21,
50100 Mikkeli

puh. (015) 1951

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anne Sormunen
Asiakaspalvelupäällikkö
Puh. 044 735 3816

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen

Konsernin yhtiöt käyttävät yhteistä asiakastietojärjestelmää. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa ESE-konsenin palvelutoimittajille, joiden kanssa on sovittu Etelä-Savon Energian asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien palvelujen hoitamisesta. Palvelutoimittajilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yleiset tiedot kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista/käyttämistä palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Etelä-Savon Energia voi tallentaa asiakaspuheluja palvelun laadun kehittämiseksi sekä asiakaspalvelutapahtuman varmentamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestöreskisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tms. osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ESE-konsernin ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytys lukitussa tilassa.

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin, palomuurein ym. teknisin menetelmin. Tietoihin on käyttöoikeus vain Etelä-Savon Energian asiakkailla omien tietojensa osalta sekä Etelä-Savon Energian palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Etelä-Savon Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10.Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa Asiakasrekisteristä. Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee osoittaa osoitteella:
Etelä-Savon Energia Oy,
Vuorikatu 19,
50100 Mikkeli

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista omien tietojensa osalta. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti osoitteella:
Etelä-Savon Energia Oy,
Vuorikatu 19,
50100 Mikkeli

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee osoittaa Etelä-Savon Energian asiakaspalvelulle osoitteella: ese(at)ese.fi