Ohjeet

Täältä löydät ohjeistusta ESEn mediatiedostojen käyttöön liittyen.


ESE-Tunnuksen käyttö

Visuaalisen ilmeen yhtenäisyyden vuoksi on tunnusta käytettävä järjestelmällisesti. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä, että kaikki tunnuksen osat erottuvat sitä ympäröivistä elementeistä. Tunnuksen värillistä versiota tulee käyttää valkoista taustaa tai vaaleaksi sävytettyä taustaa vasten.

Mikäli tausta on värillinen, tulee tummalla taustalla käyttää valkoista, ja vaalealla taustalla mustaa tunnusta. Tunnuksen värejä ei pidä muuttaa, eikä tunnuksen alkuperäistä värijärjestystä tule vaihtaa. Aina on huolehdittava myös siitä, että tunnuksen mittasuhteet säilyvät muuttumattomina.


Suoja-alueet ja kokorajoitteet


ESEn tunnukselle on määritelty suoja-alue. Tämä alue määrittää pienimmän mahdollisen etäisyyden muihin elementteihin nähden, sekä pinnan reunoihin, jolle tunnusta ollaan sijoittamassa. Suoja-aluetta käyttämällä tunnus esiintyy aina vahvana ja selkeänä. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä. Suoja-alue määritellään käyttämällä tunnuksen e-elementtiä perusyksikkönä. Tunnuksen ympärille on jätettävä vähintään yhden yksikön kokoinen tyhjä tila. Ilmoittelussa ja muissa julkaisuissa suoja-alueen koko voi olla myös puolikas e:n yksikkö.


Tunnuksen pienin leveys

Värillisenä tunnuksen tulee olla vähintään 30 mm leveä.

1-värisenä tunnusta tulee käyttää vähintään 20 mm leveänä.


Tunnuksen väärä käyttö


Viisi perussääntöä

  1. Käytä aina ESEn jakamia virallisia tunnus-tiedostoja.

  2. Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin elementtien suhteisiin.

  3. Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin väreihin tai värien järjestykseen.

  4. Kunnioita tunnuksen suoja-alueita.
  5. Älä lisää tunnukseen kuulumattomia efektejä, kuten kolmiulotteisuutta, heittovarjoa tai häivytyksiä.