Lumme Energia, ESE ja Tieto Finland pilotoivat uudenlaisen optimoitavan ja monipuolisen kiinteistön energiajärjestelmän

Lumme Energia, Etelä-Savon Energia ja Tieto Finland pilotoivat energian tuotantoa, kulutuksen ohjausta ja säätösähkömarkkinoita yhdistävää uudenlaista energiajärjestelmää. Pilottikohde on Mikkelissä sijaitseva Suur-Savon Sähkön pääkonttori, johon asennetaan aurinkosähköpaneelit, akkujärjestelmä energian varastointiin, sähköautojen latauspisteet sekä kiinteistön sähkönkulutuksen ohjaus osaksi älykästä markkinaohjautuvaa energiajärjestelmää.

Toteutettavassa energiajärjestelmän pilottikohteessa aurinkopaneelien tuotantoa voidaan joko käyttää suoraan kiinteistön sähkönkulutuksen pienentämiseksi, tai varastoida aurinkoenergiaa akustoihin myöhempää käyttöä varten. Konttorirakennuksen parkkipaikalle asennetaan testikäyttöön älykäs taloyhtiöille räätälöity sähköautojen latauspisteratkaisu. Akusto, sähköautojen latauspisteet sekä rakennuksen energiankulutus kytketään keskitettyyn Etelä-Savon Energian toimittamaan optimointijärjestelmään, joka optimoi kulutusta ja tuotantoa valtakunnan sähkövoimajärjestelmän jatkuvasti muuttuvien hintojen mukaan.

“Yhteistyössä Etelä-Savon Energian ja Tieto Finlandin kanssa tämän konkreettisen pilotin myötä saamme koottua olemassa olevista palasista uudenlaisen älykkään energiajärjestelmän kokonaisuuden. Saamme arvokasta käytännön kokemusta, joka auttaa meitä tuotteistamaan uusia palveluita ja tuotteita eri asiakasryhmille. Tulevaisuudessa uudenlaiset energiajärjestelmät tulevat jokaiseen kiinteistöön, jokaiseen asuntoon. Ratkaisut tulevat olemaan skaalautuvia eri käyttökohteiden mukaisesti. Lumme Energian omistajat ovat vahvasti osallisina tukemassa tätä kehitystyötä. Etelä-Savon Energian kehittynyt energiajärjestelmien optimointi- ja projektointiosaaminen on tämän pilotin yksi vahvuus, ja Suur-Savon Sähkö nostaa tällä energiajärjestelmäinvestoinnillaan vuonna 1957 rakennetun pääkonttorinsa energianhallinnan kehityksen eturintamaan”, kertoo Markus Tykkyläinen.

”Pilottihanke on tärkeä myös ESElle. ESE lanseeraa energianhallintajärjestelmänsä 20.3. Vaasa Wind Exchange & Solar -messuilla. Lumme Energian toteuttama hanke Suur-Savon Sähkön pääkonttorilla tukee osaltaan myös energianhallintajärjestelmän tuotekehitystä ja testausta. Järjestelmä on jo käytössä muun muassa Sun Mikkelissä, Haminan Mäkelänkankaan hybridivoimalassa sekä kuluttajakohteessa. Taloyhtiömäinen testausympäristö sähköautonlatauspisteineen on järjestelmälle erinomainen testikohde”, toteaa Etelä-Savon Energian toimitusjohtaja Erkki Karppanen.