Käyttö- ja ennusteraportti

Käyttöraportti

Käyttöraportissa kerrotaan rakennuksen perustiedot ja kohteen energian käytöstä. Raportissa on tiedot käyttökohteen energiankulutuksesta raportin ajanjaksolta ja sitä edeltävältä kolmelta vuodelta, kuitenkin enintään siltä ajalta kuin asiakassuhde on kestänyt. Raportissa tulee olla vertailutietoa sekä vinkkejä energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Lähetämme maksuttoman käyttöraportin vuosittain.

Ennusteraportti

Ennusteraportti kertoo kiinteistön kaukolämmön käytöstä edellisten vuosien osalta sekä tulevan vuoden ennusteen. Ennusteraportin avulla voi suunnitella talouden menoja tai budjetoida kiinteistön vuosikustannuksia. Se auttaa myös energiankäytön seurannassa ja tehostamisessa. Lähetämme maksuttoman ennusteraportin vuosittain helmikuussa. Ennuste tulevasta vuodesta perustuu kiinteistön edellisten vuosien perusteella arvioituun käyttöön sääolosuhteiltaan keskimääräisenä vuotena.

Malli kaukolämmön käyttö- ja ennusteraportista

Kaukolämmön käyttö- ja ennusteraportin lukuohje