KAUKOLÄMMÖN KAUSIHINNOITTELU

ESE siirtyi kaukolämmön kausihinnoitteluun 1.1.2017 alkaen. Kausihinnoittelussa energian hinta muuttuu kuukausittain seuraten ensisijaisesti tuotannon, mutta myös jakelun kustannuksia.

Luonnollisesti talvella tuotantokustannukset ovat korkeammalla, koska valmistukseen käytetään kalliimpia ja lämpöarvoltaan parhaita uusiutuvia polttoaineita. Suurimmat tehohuiput joudutaan tasaamaan öljyllä ja myös jakelukustannukset ovat suurempia johtuen mm korkeammista pumppauskustannuksista. Kausihinnan toivotaan ohjaavan käyttäjiä entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan ja tuovan Etelä-Savon Energialle kysyntäjoustoa. Kysyntäjousto tarkoittaa kaukolämmön kulutuksen ja sitä kautta lämpötehon tarpeen ajoituksen muuttamista tavanomaiseen lämmitystarpeeseen verrattuna heikentämättä kuitenkaan lämpöasiakkaiden palvelun laatua.

Tämä toimintatapa ei ole perinteistä energian säästöä - koska lämpöenergiaa ei välttämättä säästy - vaan tavoitteena on lämmönkulutuksen ajallinen siirto koko kaukolämpöjärjestelmän kannalta paremmaksi. Tavoitteena on loiventaa kalliita kulutushuippuja öljykattiloiden käytön vähentämiseksi ja näin syntynyt säästö voidaan jakaa lämpöyhtiön ja asiakkaiden kesken.
Nykysin yleistyneet yksittäisten kiinteistöjen toteuttamat säästötoimenpiteet eivät ole johtaneet hyötyihin kokonaisjärjestelmän taholla vaan ovat pikemminkin lisänneet sen kustannuksia, koska kiinteistöt käyttävät yhä edelleen kylmällä kaudella huipputehoja lämmitykseensä, mutta säästävät energiankulutuksessa lämpimämmällä kaudella. Tällöin muutamien kaukolämpöasiakkaiden säästö kaatuu muiden asiakkaiden maksettavaksi. Uuden kausihinnoittelun kautta kustannukset ja säästö on jaettavissa tasapuolisemmin.

Uusi kausihinnoittelu mahdollistaa myös verkon kaksisuuntaisen käytön eli tulevaisuudessa voimme ostaa ylijäämälämpöä asiakkailtamme käyttäen kausihintaprofiilin mukaista hintaa. Tällöin talvikaudella ostettu ylijäämälämpö on oikeudenmukaisesti arvokkaampaa kuin kesäinen hukkalämpö.

Kausihinnoittelun yhteydessä tilausvesivirtaan perustuva kiinteä liittymäkohtainen perusmaksu ei muutu, mutta energiayhtiö tähtää tulevaisuudessa reaaliaikaiseen mittaukseen perustuvaan kiinteistökohtaisen tehontarpeen tarkasteluun, joka tehtäisiin vuosittain. Näin kiinteistöjen muuttuneet olosuhteet ja todellinen kulutustarve olisi jatkuvasti ajan tasalla eikä lähinnä asiakkaan vastuulla.

Oheisessa taulukossa on esitetty myös energian perushinnan muutos kuukausittain. Hinta siis laskee 7 kuukauden osalta ja nousee vain 5 kuukauden osalta.


KAUKOLÄMMÖN KAUSIHINNASTO

ESE siirtyi kaukolämmön kausihinnoitteluun 1.1.2017 alkaen. Kausihinnoittelussa energian hinta muuttuu kuukausittain seuraten tuotannon kustannusta.

Rento-Energian perushinta e/MWh48,69 ealv 0 %

60,38 esis.alv 24 %
Nuuka-Energian perushinta e/MWh54,51 ealv 0 %

67,59 esis.alv 24 %


2017

RENTO

NUUKA

% muutos

kuukausi

alv 0 %

alv 24 %

alv 0 %

alv 24 %

energian perushinnasta


e/MWh

e/MWh

e/MWh

e/MWh


Tammikuu51,3063,6157,4571,245,4
Helmikuu51,3063,6157,4571,245,4
Maalis51,3063,6157,4571,245,4
Huhti47,6059,0253,2566,03-2,3
Touko47,6059,0253,2566,03-2,3
Kesä32,0039,6835,8144,40-34,3
Heinä32,0039,6835,8144,40-34,3
Elo32,0039,6835,8144,40-34,3
Syys47,6059,0253,2566,03-2,3
Loka47,6059,0253,2566,03-2,3
Marras51,3063,6157,4571,245,4
Joulu51,3063,6157,4571,245,4


​Tilausvesivirtaan perustuva perusmaksu säilyy ennallaan.Olemme tehneet myös vertailua erityyppisten kiinteistöjen välillä käyttäen vakiohinnoittelua ja
kausihinnoittelua (taulukko 2). Vertailussa paljastui, että eniten kausihinnoittelusta hyötyvät tavalliset omakotitaloissa asuvat kuluttaja-asiakkaamme. Heidän on myös ehkä helpoin hallita kulutuskäyttäytymistään ja ottaa siitä saatava hyöty suoraan kuukausilaskuunsa. Vertailussa kävi ilmi, että perusomakotitalo säästää kausihinnoittelulla n. 30 euroa vuodessa kaukolämpölaskussaan.

Myös asuinkerrostalot näyttävät hyötyvän kausihinnoittelusta, johtuen ehkä siitä, että näissä kiinteistöissä on kesäisinkin kohtuullinen lämpimänkäyttöveden kulutus. Kausihinnoittelun ”häviäjiä” ovat lähinnä vanhemmat toimistorakennukset, liikerakennukset, myyntihallit, kokoontumistilat sekä osa opetusrakennuksista. Nämä ovat kiinteistöjä, joilla esiintyy eniten energiakulutuksen optimoinnin tarvetta.

​Sen sijaan erilaiset hoitolaitokset ja nykyaikaisemmalla rakennustekniikalla tehdyt kiinteistöt sopivat hyvin kausihinnoitteluun. Vanhemmissa kiinteistöissä on jo luontaisestikin edessä siirtyminen nykyaikaisiin teknisiin laitteistoihin ja taloautomaatioon, jolla on helppo hallita rakennuksen olosuhteita.

Taulukko 2
VAKIOHINNOITTELUN JA KAUSIHINNOITTELUN VERTAILU ESIMERKKIKOHTEISSA

kulutettu
kulutettu
kulutettutoimistot

energia
energia
energiamyyntihallit

MWhomakotitaloMWhasuinkerrostaloMWhliikerakennukset2016 tammikuu3,50170,22 €31,241 521,03 €215,4210 488,80 €
tammikuu kausihinta

179,34 €


1 602,56 €


11 051,05 €

2016 helmikuu2,82137,45 €24,991 216,91 €140,626 846,79 €
helmikuu kausihinta

144,82 €


1 282,14 €


7 213,81 €

2016 maaliskuu2,77134,68 €25,721 252,16 €120,075 846,21 €
maaliskuu kausihinta

141,90 €


1 319,28 €


6 159,59 €

2016 huhtikuu2,58125,52 €20,931 018,84 €68,513 335,75 €
huhtikuu kausihinta

122,71 €


996,03 €


3 261,08 €

2016 toukokuu1,7082,53 €15,48753,77 €32,631 588,75 €
toukokuu kausihinta

80,68 €


736,90 €


1 553,19 €

2016 kesäkuu1,2359,94 €10,92531,74 €18,06879,34 €
kesäkuu kausihinta

39,39 €


349,47 €


577,92 €

2016 heinäkuu1,0450,39 €9,13444,30 €15,02731,32 €
heinäkuu kausihinta

33,12 €


292,00 €


480,64 €

2016 elokuu1,0651,71 €8,68422,82 €14,55708,44 €
elokuu kausihinta

33,98 €


277,89 €


465,60 €

2016 syyskuu1,3666,17 €11,73570,99 €18,82916,35 €
syyskuu kausihinta

64,69 €


558,21 €


895,83 €

2016 lokakuu2,47120,31 €20,981 021,32 €81,483 967,26 €
lokakuu kausihinta

117,62 €


998,46 €


3 878,45 €

2016 marraskuu2,49121,14 €22,11 075,81 €96,944 720,01 €
marraskuu kausihinta

127,63 €


1 133,47 €


4 973,02 €

2016 joulukuu2,74133,17 €25,381 235,95 €85,464 161,05 €
joulukuu kausihinta

140,31 €


1 302,20 €


4 384,10 €

2016 yhteensä
1 253,23 €
11 065,63 €
44 190,07 €
kausihinta yhteensä

1 226,20 €


10 848,60 €


44 894,27 €

muutos euroina

27,03 €


217,03 €


-704,20 €