Haminan aurinkovoimala

ESE toteuttaa Suomen Voima Oy:n tilauksesta Suomen suurimman maa-asenteisen aurinkovoimalaitoksen Haminan Mäkelänkankaalle. Voimalan teho on 725 kWp ja laitos tuottaa noin 600 000 kWh sähköä. Paneelit asennetaan tuulivoimalaitoksen yhteydessä olevalle vapaalle maa-alueelle.


Suomen Voima Oy tilasi voimalan toteutuksen ja käyttöönoton ESE:ltä huhtikuussa 2016. Laitos otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön kesäkuussa 2016. Laitetoimituksista ESE vastaa telineiden ja kaapeleiden toimittamisesta sekä suunnitelmista, muut komponentit tilaaja teki erillishankintoina, ESEn konsultoimana. Asennustyön tekee ESE-Tekniikka Oy ja FinnWind Oy yhteistyössä. Käyttöönotto ESE-Tekniikka Oy projektina.

Haminan aurinkovoimalaitoksen toteutus on ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa, koska voimalaitos kytketään tuulivoimalaitoksen tuotantoverkkoon, kun yleensä aurinkovoimalat kytketään kiinteistöjen sähköverkkoon. Tuotettu sähkö menee tuotantoverkon kautta yleiseen sähköverkkoon syötettäväksi ja myytäväksi Suomen Voima Oy:n osakasyhtiöiden sähköasiakkaille.

Voimalaitoksen tekninen ratkaisukin on ainutlaatuinen. Painotuksena käytetään käytöstä poistettuja betonisia VR-ratapölkkyjä, jotka muutoin olisivat jätettä. Asennustelineet kiinnittyvät suoraan ratakiskoille tehtyihin kiinnikkeisiin. Aurinkopaneelitelineet on valmistanut suomalainen FinnWind Oy ja telineet on sertifioitu kantaviksi teräsrakenteiksi (EN-sertifikaatti ja CE-merkintä). Telineet kestävät arviolta seuraavat 100 vuotta, kun muun järjestelmän elinkaari on noin 40 vuotta. Telineitä voidaan uusiokäyttää päivittämällä muu järjestelmä 40 vuoden päästä.

Invertteriratkaisuna on keskitetty invertteriratkaisu eli koko voimalaitoksessa on vain yksi invertteri. Invertterin on toimittanut ABB:n Suomen yksikkö. Voimalaitokseen sisältyy myös oma muuntaja sekä keskijännitemittarointi, koska aurinkosähkötuotanto on erotettava tuulivoimalatuotannosta. Mittauksen jälkeen aurinkovoimalaitos on kytketty olemassa olevaan erotinasemaan, josta sähkö siirtyy tuulivoimalaitospuistoa varten tehtyy tuotantoverkkoon.

Voimalaitoksen tuottoa tullaan seuraamaan ja vertaamaan aurinko- sekä tuulivoimatuottoa keskenään. Konsepti sopii hyvin ESEn elinkaaripalveluun, jossa tavoitteena on laadukas ja edullinen energia, halvalta vaikuttavan investointikustannuksen tavoittelemisen sijaan.

9.6.2016 Kaunista katsottavaa. Laitos otettiin käyttöön viikolla 24, kuten projektiaikataulussa oli määritetty.
9.6.2016 Jokainen yksityiskhta tehdään huolella. Ketjussa ei saa olla heikkoja lenkkejä...
9.6.2016 CE-hyväksytyt ja EN-sertifioidut FinnWind Oy:n asennustelineet. Näistä voidaan tehdä kantavia teräsrakenteita, kuten autokatoksia.
9.6.2016 Asennustöiden viimeinen viikko menossa
9.6.2016 Siistiä paneelirivistöä valmistuu silmissä
3.6.2016 paneelikentät valmistuu hyvää vauhtia. 
3.6.2016 vielä muutama rivi puuttu. 
22.5.2016 Oikeanpuoleinen paneelikenttä valmistuu hyvällä vauhdilla.
22.5.2016 Oikeanpuoleinen kenttä edestä.
13.5.2016 Ilmakuva lounaasta
13.5.2016 Ilmakuva idästä
21.4.2016 Valmista paneelirivistöä.
Paneelirivit edestä kuvattuna.
18.4.2016 ESEn asentajat telineiden asennustöissä.
Valmista telinerivistöä.
13.4.2016 Tästä kaikki alkaa. 
Hiekkakenttä tasoitellaan paneelitelineitä varten.