ESE-konsernin tulos ylitti vuonna 2019 budjetoidun tason. Yhtiön myyntikate parani edellisvuodesta, minkä lisäksi tulosta paransivat aiempaa pienemmät poistot ja korkokulut. Toiminnan ja erityisesti Pursialan voimalaitoksen jatkuva kehittäminen on tuottanut tulosta ja vuosi oli toiminnalle kohtuullinen. Vuodesta 2019 ESE maksaa omistajalleen Mikkelin kaupungille osinkoja 2,86 miljoonaa euroa.

Vuosi 2020 sen sijaan alkoi erittäin lämpimänä, joten tänä vuonna on haasteellista saavuttaa budjetoitua tulosta. Lisäksi koronan vaikutuksesta mm. lämmön myyntimäärät ovat jääneet normaalitasosta ja on odotettavissa, että asiakkailla on maksuvaikeuksia, joista aiheutuu luottotappioita. Suurin haaste toiminnalle tänä vuonna on kuitenkin alhaiseksi jääneet puun korjuumäärät, joten ensi talvena on vähemmän saatavissa puupolttoaineita Pursialan voimalaitokselle. Tämä vaje joudutaan korvaamaan turpeen käytöllä, joka vaatii päästöoikeuksia eikä ole ESEn strategian mukainen suuntaus. Ainut muu korvaava polttoaine olisi kivihiili. Turvetta kuitenkin on hyvin saatavilla ja se on kotimainen polttoaine.

e-kaasuasemat

ESE lanseerasi vuonna 2019 e-kaasuasemat-tuotemerkin omille kaasuasemilleen, joita on nyt kaksi. ESE osti Mikkelin Graanilla ja Haukivuorella sijaitsevat asemat sekä otti käyttöön omat, yrityksille tarkoitetut kaasuntankkauskortit. Nyt työnalla on kahden uuden e-kaasuaseman rakentaminen. Näistä toinen tulee Tuskuun ja toinen on suunnitteilla Kuorttiin. Näiden molempien tankkausasemien rakentamiseen on saatu Energiavirastolta myönteinen tukipäätös.

Aurinkoliiketoiminta

ESE päätti vuonna 2019, että se yhtiöittää aurinkoliiketoimintansa ja ottaa käyttöön pöytälaatikkoyhtiönsä Huippuenergia Oy:n. Liiketoimintasiirto tapahtui 1.1.2020. Aurinkoliiketoiminnassa on jatkettu Foremica®-tuotteiden kehitystyötä, myyntiä ja asennuksia eri puolelle Suomea. Metsä-Sairilan jätekeskukselle sekä Haukivuoren Lämpö Oy:n yhteyteen asennettiin aurinkovoimalaitokset.

Uudet toimitilat ja varastoalue

ESE muutti Vuorikadulta Rantakylään Kunnanmäelle helmikuussa 2020. Viime vuonna Rantakylätalon viereen rakentui uusi varikkorakennus, joka on yhteinen Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. ESEn toimistotilat ovat kolmessa kerroksessa Rantakylätalon yhdessä siivessä. ESE on Kunnanmäen tiloissa Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy:n vuokralaisena.

ESE-Verkko Oy

ESE-Verkko Oy:n vuoden 2019 sähkönsiirtomäärä oli 332,4 GWh (344 vuonna 2018). Sähkön siirtomäärän laskussa näkyy Helprint Oy:n toiminnan loppuminen Mikkelissä. Yhtiön verkossa oli jälleen vähän sähkönsiirron keskeytyksiä. Yhteensä niitä kertyi 10 min 32 s / asiakas (14 min 9 s vuonna 2018). Keskijänniteverkosta on nyt maakaapelia 70 %, ja asemakaava-alueiden suunniteltu keskijänniteverkon kaapelointi valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhtiön sallitun tuoton laskenta osoittaa kumulatiivisesti alituottoa noin 2,6 miljoonaa euroa.

ESE-Tekniikka Oy

ESE-Tekniikka Oy:n liiketoiminta koostuu huolto- ja asennustoiminnoista sekä palveluliiketoiminnasta, johon kuuluvat mm. aurinkosähköasennukset. Vuonna 2019 yhtiö ylitti budjetoidun liikevaihtotavoitteen noin 600 000 eurolla, koska se pääsi rakentamaan sähköverkkoa Järvi-Suomen Energia Oy:n alueelle, mutta jäi silti tulostavoitteestaan. Liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli noin 40 000 euroa tappiolla.

ESE 120 vuotta

ESEn edeltäjä Mikkelin Valonsynnytyslaitos perustettiin 9.10.1900, joten vuonna 2020 juhlitaan 120 vuotista toimintaa Mikkelissä. Juhlavuoden kunniaksi näistä 120 vuodesta kirjoitetaan historiikki, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Konsernin tunnusluvut ja niiden kehitys


201920182017
Liikevaihto50,5 milj. euroa47,1 milj. euroa48,4 milj. euroa
Liikevoitto5,0 milj. euroa4,0 milj. euroa6,8 milj. euroa
Tilikauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja5,1 milj. euroa1,8 milj. euroa4,4 milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto %5,1 %3,2 %5,2 %
Omavaraisuusaste %18,4 %17,3 %18,0 %
Oman pääoman tuotto %14,4 %4,3 %12,4 %
Korolliset pitkäaikaiset velat96,4 milj. euroa97,5 milj. euroa96,1 milj. euroa
Investoinnit14,4 milj. euroa8,0 mij. Euroa17,5 milj. euroa
Maksuvalmius (Quick Ratio)0,91,10,9
Liikevaihto/ työntekijä0,4950,453 milj. euroa0,440 milj. euroa
Taseen loppusumma160,7 milj. euroa158,7 milj. euroa160,0 milj. euroa
Sähkön myynti GWh195 GWh186 GWh206 GWh
Kaukolämmön myynti GWh386 GWh388 GWh393 GWh
Sähkön siirto GWh332 GWh344 GWh338 GWh