ESE toimittaa Mikkelin kaupungin Tilakeskukselle 250 paneelin eli 66,3 kW aurinkovoimalaitoksen

ESE toimittaa Mikkelin kaupungin Tilakeskukselle 250 paneelin eli 66,3 kW aurinkovoimalan. Hanke on pilottihanke, joka tukee kaupungin ympäristöstrategiaa.

Mikkelin kaupungin Tilakeskus pilotoi viihdekylpylä Rantakeitaan katolle asennettavalla aurinkovoimalalla aurinkosähkön käyttöä kiinteistöissään. Kylpylä on otollinen kohde aurinkosähkölle, koska kylpylässä sähköä kuluu paljon myös kesäaikaan. Hankinnan yhteydessä luodaan toimintamalli aurinkosähköoppimisympäristöstä, kylpylän vieressä olevan Rantakylän koulun opiskelijat pääsevät koeryhmänä aurinkosähköoppimisympäristöön. ESE ja Tilakeskus järjestävät oppilaille muun muassa aurinkosähkötilaisuuden, jossa oppilaille kerrotaan aurinkoenergiasta ja tutustutaan aurinkosähkötuoton seurantaan. Jatkossa seurantajärjestelmät ovat oppilaiden ja opettajien käytettävissä jatkuvasti sekä esillä arkipäivän tilanteissa, näin aurinkosähkö tulee tutuksi luontevassa ympäristössä.

Laskelmien mukaan aurinkosähkö on myös kannattava investointi ja maksaa itsensä takaisin useaan kertaan elinkaarensa aikana. Lisäksi aurinkosähköratkaisut tukevat erinomaisesti kaupungin ympäristöstrategiaa, joka tähtää uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä energian säästöön kaupungin kiinteistöissä, Mikkelin kaupungin Tilakeskuksen energiainsinööri Jussi Lampinen sanoo. Tilakeskus on lisäksi tyytyväinen, että läheltä löytyy toimija, jonka kanssa voidaan turvallisin mielin lähteä toteuttamaan kaupungin organisaatiolle uutta energiantuotannon muotoa, Lampinen jatkaa.

Toimituksessa on tähdätty alhaiseen elinkaarikustannukseen

ESEn aurinkojärjestelmätoimitus lähtee energian toimituksen näkökulmasta. ESEn tavoitteena ei ole toimittaa halvimmista komponenteista tehtyjä laitoksia, vaan edullista energiaa järjestelmän koko elinkaaren ajalle laskettuna. Talorakentamisessa on törmätty ongelmiin, kun kilpailutus on tehty halvimman rakentamiskustannuksen ohjaamana. Sama ilmiö uhkaa aurinkosähköä, jos ei tähdätä edullisimpaan elinkaarikustannukseen, tuotepäällikkö Petri Pelli ESEltä sanoo. Elinkaarikustannusten hallinta edellyttää hyviä komponenttivalintoja, asiantuntemuksella tehtyä huolellista sähkö- ja mekaniikkasuunnittelua, aurinkosähkön tuotantosimulaatiota, kokeneita aurinkosähköasentajia, tinkimätöntä tekemistä viimeistä ruuvia myöden sekä seuranta- ja ylläpitopalveluita – kokonaisuus on paljon enemmän kuin pelkkä laitetoimitus. Lisäksi ESE ostaa mahdollisesti ylijäävän, itse tuotetun aurinkosähkön, välitettäväksi muille kuluttajille. ESEn kokonaispalvelussa kiinteistössä tuotetun aurinkosähkön täytteeksi ESE voi toimittaa asiakkaille Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoteko-sähköä.
Tilakeskuksen tilaama aurinkovoimala tulee olemaan Etelä-Savon suurin aurinkovoimala. Lisätietoja aurinkoenergiasta Suomessa löytyy linkistä http://www.aurinkoenergiaa.fi/aurinkoenergiaa.html.