ESE siirtyy kaukolämmössä kausihinnoitteluun

Etelä-Savon Energia Oy ei korota kaukolämmön hintaa vuodelle 2017. ESE kuitenkin uudistuu ja siirtyy vuodenaikaperusteiseen kausihinnoitteluun vuoden 2017 alusta. Kausihinnoittelussa energian hinta muuttuu kuukausittain seuraten ensisijaisesti tuotannon kustannuksia.

Talvella tuotantokustannukset ovat korkeammalla, koska lämmön tuotantoon käytetään kalliimpia ja lämpöarvoltaan parhaita uusiutuvia polttoaineita. Pakkaskausien suurimmat tehohuiput joudutaan tasaamaan öljyllä ja jakelukustannukset ovat suurempia johtuen korkeammista pumppauskustannuksista. Kausihinnan toivotaan ohjaavan käyttäjiä entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään energian kulutukseen ja samalla tavoitteena on loiventaa ESEn lämpölaitosten tuotantohuippuja. ESE on voimakkaasti panostanut lämmöntuotannon ja -jakelun optimointiin jo aikaisemminkin, joten vuodelle 2017 ei ole tarvetta korottaa kaukolämmön energiahintaa. Myös perusmaksut säilyvät entisellään.

Uudessa kausihinnoittelussa energian hinta laskee 7 kuukauden osalta ja nousee hieman 5 kylmemmän kuukauden osalta. Suurin alennusjakso on kesä-elokuussa, jolloin energianhinta on yli 30 % perushintaa edullisempi. ESEllä on netissä (www.ese.fi/online) tarjolla ESE Online palvelu kulutustietoineen kaikille asiakkailleen, mikäli heillä on halua vertailla kausihinnoittelun vaikutusta vuositasolla.

Uusi kausihinnoittelu mahdollistaa myös verkon kaksisuuntaisen käytön eli tulevaisuudessa ESE voi ostaa ylijäämälämpöä asiakkailtaan käyttäen kausihintaprofiilin mukaista hintaa. Tällöin talvikaudella ostettu ylijäämälämpö on oikeudenmukaisesti arvokkaampaa kuin kesäinen hukkalämpö.

Kausihinnoittelun yhteydessä tilausvesivirtaan perustuva kiinteä liittymäkohtainen perusmaksu ei muutu, mutta energiayhtiö tähtää tulevaisuudessa reaaliaikaiseen mittaukseen perustuvaan kiinteistökohtaisen tehontarpeen tarkasteluun, joka tehtäisiin vuosittain. Näin tieto kiinteistöjen muuttuneista olosuhteista ja todellisesta kulutustarpeesta olisi jatkuvasti ajan tasalla eikä ainoastaan asiakkaan vastuulla.

Lisätietoja
kaukolämpöpäällikkö Auli Haapiainen-Liikanen, puh. 044 735 3819

Kaavio 1. Vertailu vakiohinnan ja kausihinnan välillä, rento-kaukolämpö
kaavio 2. vertailu vakiohinnan ja kausihinnan välillä, nuuka-kaukolämpö