Ekoteko-sähkön alkuperä

Puusähkö

Ekoteko-sähkö tuotetaan 100-prosenttisesti päästövapailla uusiutuvilla polttoaineilla polttamalla puuta modernissa Pursialan tuotantolaitoksessa. Polttamisen tuloksena jäljelle jää vain hiilidioksidia, vettä ja tuhkaa. Hiilidioksidin määrä on yhtä suuri kuin puun kasvussa käyttämä hiilidioksidi.

Tehokkaan polttoprosessin seurauksena päästöt ovat tuhannesosia niistä päästöistä, joita kotitalouksien polttamat puut tuottavat. Palokaasut puhdistetaan prosessin lopuksi monessa vaiheessa eri suodatustekniikoilla, joten puun polton seurauksena ilmaan ei pääse pienhiukkasia tai muitakaan haitallisia päästöjä.

Puusähkön raaka-aine on metsätalouden sivutuotetta, jota tulee mm. risuista, oksista ja latvustoista saadusta hakkeesta. Hankimme polttoaineeksi pääasiassa metsäenergiapuuta ja teollisuuden sivutuotepuuta. Vuosittain noin 1,1 miljoonaa irtokuutiometriä puupolttoainetta muuttuu Ekoteko-sähköksi. Puusähkön raaka-aineena ei käytetä tukkeja tai arvopuuta, eikä sitä varten tehdä mitään hakkuita. Pääosa polttoaineista saadaan Etelä-Savon maakunnasta ja alle sadan kilometrin kuljetusmatkasta. Näin myös hankinnan arvo- ja työllisyysvaikutus jäävät pääosin maakuntaan.

Ravinteiden säilyminen metsissä on tärkeää. Teemme kaikkemme, jotta raaka-aineen toimittajat jättävät metsään riittävästi ravinteita metsän luonnollista kasvua varten. Polton seurauksena syntyvä tuhka raetetaan, ja sitä käytetään metsän lannoitteena. Metsä saa takaisin sen, minkä se antaa.

Pursialan voimalaitoksessamme käytetään polttoaineena puuta ja turvetta. Uuden kattilainvestoinnin jälkeen kesällä 2013 puupolttoaineiden osuus nousi 85 %:iin. Polttoaineiden kotimaisuusaste on lähes 100 %. Ekoteko-sähkössä turvetta ei käytetä.

EU:n velvoitteen mukaisesti Suomen tulee nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:in vuoteen 2020 mennessä. ESE täyttää EU-komission vaatimukset jo nyt. Pursialassa kaukolämpöä tuotetaan yhteistuotantomenetelmällä. Se tarkoittaa, että sähköä ja lämpöä tuotetaan samassa laitoksessa. Näin voimalan hyötysuhde saadaan korkeaksi, mikä säästää paljon energiaa. Yhteistuotanto on hyvä keino suojella ilmastoa ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

Puusähkö

Osakkuusyhtiöidemme Propel Voima Oy:n ja Suomen Voima Oy:n kautta olemme hankkineet uusia tuulivoimaosuuksia, jotka lisäävät uusiutuvien energialähteiden osuutta edelleen. Öljyä kuluu minimaalisesti (alle 1 %), lähinnä käynnistyksiin.


Sähkön alkuperämerkintä 2013.pdf

Sähkön alkuperämerkintä 2013.pdf