BioHauki Oy biokaasulaitos

1.11.2016
7.11.2016 Reaktorikonttien nosto
14.10.2016
19.10.2016
9.9.2016 Biokaasulaitoksen tontti syksyllä ennen rakennustöiden aloitusta.​
11.10.2016 Tontti raivattuna. Tästä alkaa rakennusprojekti.