Näin liityt sähköverkkoon

Rakennatko uutta kotia tai kiinteistöä? Ottamalla hyvissä ajoin yhteyttä liittymämyyntiimme varmistat kohteesi oikea-aikaisen sähköistyksen.
Rakennatko uutta kotia tai kiinteistöä? Ottamalla hyvissä ajoin yhteyttä liittymämyyntiimme puh. 044 735 3800 tai eseverkko@ese.fi varmistat kohteesi oikea-aikaisen sähköistyksen. Kiinteistön kytkentä alueen sähköverkkoon edellyttää tiettyjä asioita, jotka selvitetään yhdessä sähköurakoitsijasi ja ESE-Verkko Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Liittymistä koskevat tiedustelut käsitellään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.
Voit ilmoittaa uuden liittymän / muutettavan liittymän perustiedot myös oheisella lomakkeella.

Liittymissopimus tehdään paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa. Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti asiakkaan sähköliittymän koko, toimituspäivä, hinta ja muut sähköliittymän toimituksen ehdot. Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehtoja (LE 2019).

Kiinteistöllä on yleensä vain yksi liittymä. Liittymällä voi useampia käyttöpaikkoja = mittauspisteitä. Omakotitaloissa käyttöpaikkoja on yleensä yksi, mutta esimerkiksi kerrostaloissa niitä on useita. Liittämiskohta = asiakkaan ja verkonhaltijan verkon omistusraja, mikä määritellään liittymissopimuksessa.

Uuden liittymän liittämiskohtana toimii yleensä sulakekoossa 3x25A – 3x63A tontin raja, mutta viime kädessä liittymispisteen määrittävät tekniset reunaehdot. Jos tontilla on jo liittämiskohta sähköverkkoon, on se ensisijainen liittämiskohta, mikäli muutoksia sähköverkkoon ei tarvita. Lisää ESE-Verkon sähköliittymien hinnoittelumenetelmistä täältä.
Liittymisjohto on sähköjohto, jolla sähkönkäyttöpaikka liitetään sähköverkkoon.

Liittymän pääsulake määrittää asiakkaan sähköliittymän koon ja rajoittaa liittymän ottamaa maksimitehoa. Liittymän sulakkeita voi tarvittaessa pienentää tai suurentaa liittymisoikeuden rajoissa.

​​​​​​​Liittymisehdot ja hinnasto

Sähköenergian mittaus

ESE-Verkko Oy asentaa käyttöpaikalle sähköenergian mittauksen. Urakoitsijasi tilaa mittareiden asennuksen yleistietolomakkeella vähintään kolme työpäivää ennen toivottua asennusajankohtaa. Mittauskeskus on varustettava siten, että tilatun sähkötuotteen mukainen mittaus on mahdollista asentaa.

Luomme ilmoituksen perusteella tarvittavat käyttöpaikkatunnukset ja ilmoitamme ne sähköpostilla tilaukselle merkitylle yhteyshenkilölle. Urakoitsija ilmoittaa yleistietolomakkeella halutun sähköverkkosopimuksen tariffin, mikä yhdessä sulakekoon kanssa vaikuttaa sekä perusmaksuun että kilowattiperusteisiin maksuihin.

Sähkösopimuksen tekeminen

Ennen mittarointia tulee tehdä sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa, joten ole sähkönmyyjään yhteydessä hyvissä ajoin. Sopimuksen alkamispäivä vahvistuu ja laskutus alkaa mittarointipäivän mukaan. Vertailussa voit käyttää apunasi Energiaviraston palvelua www.sahkonhinta.fi.

Kun solmit sähkösopimuksen, tulee liittymissopimus olla voimassa. Jos sähkönkäyttäjä on muu kuin liittyjä, solmii sähkönkäyttäjä sähkösopimuksen valitsemansa myyjän kanssa. Sähkönmyyntisopimuksen tulee olla kunnossa ennen työmaasähkön tai lopullisen mittarin kytkentää.

Voit halutessasi vaihtaa tariffia maksutta kerran vuodessa esim. kulutustottumusten muuttuessa vaikka lämmitystapamuutoksen vuoksi. Kun tariffi vaihtuu, ohjelmoimme mittarin vastaamaan laskutustariffia. Mahdolliset mittauskeskuksen vaatimat muutokset kuuluvat asiakkaalle, ole niistä yhteydessä sähköurakoitsijaasi.

LIITTYMISOIKEUDEN MUUTTAMINEN

Kun sähkön käyttötarve kasvaa, saatat tarvita suuremmat liittymän pääsulakkeet / suuremman tehon. Tällöin on kyse liittymisoikeuden suurentamisesta. Ota hyvissä ajoin yhteyttä, jotta liittymän suurennos voidaan varmistaa. Selvitämme, täytyykö sähköverkkoa vahvistaa vai onnistuuko muutos suoraan. Kyseessä on lisäliittymä, joka on aina palautuskelvoton. Muutoksen kohteessa saa tehdä vasta, kun verkon selvitys ja lisäliittymissopimus on tehty.

Sähköurakoitsijasi varmistaa kiinteistösi sähkölaitteiston valmiuden muutosta varten ja vastaa muutostöistä liittämiskohdasta eteenpäin. Näihin sisältyvät muun muassa liittymiskaapelin ja pääkeskuksen mahdolliset muutokset sekä sulakkeiden suurentaminen. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa muutoksista ESE-Verkolle ja tilaa tarvittaessa sähkön mittaukseen liittyvät toimenpiteet (mittarinvaihto, mittauspisteen muutokset yms.).

Mikäli tarvitset sähköliittymän tehotietojen selvitystä esim. latauskartoitusta varten,
ole meihin yhteydessä Tehotietojen kysely -lomakkeella. Huomioithan mahdollisen valtakirjan tarpeen.

Sulakekoon suurentaminen ilman liittymisoikeuden suurentamista

Mikäli haluat suurentaa sulaketta, varmista ensin liittymisoikeutesi. Käytössäsi oleva pääsulakekoko saa olla korkeintaan liittymisoikeutesi suuruinen. Mikäli liittymisoikeus sallii suurentamisen ilman lisäliittymissopimusta, ole yhteydessä sähköurakoitsijaasi. Sähköurakoitsijasi selvittää tarvitsemasi sulakekoon ja hoitaa muutostyöt kohteessa. Muutostöiden valmistuttua sähköurakoitsija ilmoittaa siitä meille ja me päivitämme sopimuksesi vastaamaan oikeaa sulakekokoa.

SULAKEKOON PIENENTÄMINEN

Käyttöpaikan sulakekoolla voi olla vaikutusta sähköverkkosopimuksen perusmaksun hintaan. Mikäli sulakkeet ovat liian suuret käyttöösi nähden, niitä voi pienentää muuttamatta kuitenkaan itse liittymisoikeutta. Ota yhteyttä sähköurakoitsijaasi, joka tekee tarvittavat selvitykset ja muutostyöt, samalla tavoin kuin jos kyseessä olisi sulakekoon suurennos.

MITTAUSPISTEIDEN LISÄÄMINEN LIITTYMÄLLE

Joskus on tarpeen lisätä mittauspisteitä kohteessa, vaikka liittymisoikeutta ei tarvitsisikaan suurentaa. Sähköurakoitsijasi tilaa lisämittareiden asennukset yleistietolomakkeella. Luomme tämän ilmoituksen perusteella tarvittavat käyttöpaikkatunnukset ja ilmoitamme ne sähköpostilla tilaukselle merkitylle yhteyshenkilölle. Urakoitsija ilmoittaa yleistietolomakkeella halutun sähköverkkosopimuksen tariffin, mikä yhdessä sulakekoon kanssa vaikuttaa sekä perusmaksuun että kilowattiperusteisiin maksuihin.

Ennen mittarointia tulee tehdä sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa, joten ole sähkönmyyjään yhteydessä hyvissä ajoin. Sopimuksen alkamispäivä vahvistuu ja laskutus alkaa mittarointipäivän mukaan. Vertailussa voit käyttää apunasi Energiaviraston palvelua www.sahkonhinta.fi.

MITTAUSPISTEIDEN MUUTOKSET JA POISTOT

Sähköurakoitsijasi tilaa yleistietolomakkeella mahdolliset mittauspisteiden siirrot / poistot ja niiden vaatimat katkot. Veloitamme siirroista palvelumaksuhinnastomme mukaisen tuntiveloituksen.

SÄHKÖLIITTYMÄN PURKAMINEN

Mikäli sähköliittymälle ei ole enää tarvetta, liittymissopimuksen voi purkaa. Purkamisen ajankohdasta ja mahdollisesta liittymismaksun palautuksesta sovitaan irtisanomisilmoituksella. Palautamme mahdollisen palautuskelpoisen liittymismaksun osan, josta on vähennetty liittymän purkukulut. Purkukulut määritellään tapauskohtaisesti sähköverkon todellisten purkukustannusten perusteella. Lisäliittymät ovat palautuskelvottomia. Lähetämme irtisanomisilmoituksen allekirjoitettavaksi ja sen palautumisen jälkeen poistamme kohteesta sähkömittarin ja katkaisemme liittymän sähköt sovitun mukaisesti. Perusmaksu ja kulutettu energia veloitetaan mittarin poistoon saakka. Mahdolliset palautukset suoritetaan, kun kaikki avoimet saatavat on hoidettu. Palautusta varten tarvitsemme tilinumeron.

Huomioitahan, että sähköliittymän ja sähkösopimuksen purkaminen ovat eri asioita!

Sähköt työmaalle

Vuokraamme rakentamisen aikaiseen työmaakäyttöön sähkökeskuksia. Työmaakeskuksen voit tilata tilauslomakkeella.

Sähköliittymän tehotietojen selvitys

Mikäli tarvitset sähköliittymän tehotietojen selvitystä esim. latauskartoitusta varten,
ole meihin yhteydessä Tehotietojen kysely -lomakkeella. Huomioithan mahdollisen valtakirjan tarpeen.