Sähköliittymän siirto ESE-Verkon alueella

Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Katso ohjeet sähköliittymän siirtoon.

Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, yleensä myös sähköliittymä vaihtaa omistajaa. Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppa- tai luovutuskirjassa on oltava erillinen maininta sähköliittymän siirtämisestä.

Liittymissopimuksen siirto uudelle liittyjälle tulee voimaan, kun vanha liittyjä on maksanut kaikki kyseessä olevaan sähkönkäyttöpaikkaan kohdistuvat saatavat kaupanteko-/muuttohetkeen asti loppulasku mukaan luettuna, ellei uusi liittyjä ota niitä nimenomaisesti vastattavakseen (LE 2019 kohta 9.2). Postitamme sopimuspaperit allekirjoitettavaksenne tämän jälkeen.

Tehtyäsi sähkönmyyntisopimuksen valitsemasi sähkönmyyjän kanssa voit ilmoittaa meille sähköliittymän siirrosta oheisilla lomakkeilla. Voit ilmoittaa sähköliittymän siirrosta meille myös puhelimitse 044 735 3800.