Kaukolämmön palvelutuotteet

Katsasta kaukolämpösi. Hyvin toimivat kaukolämpölaitteet säästävät energiaa.


VUOSIKATSASTUKSESSA käymme läpi asiakkaan kaukolämpölaitteet. Katselmoimme myös laitteiston säädöt todellisissa käyttöolosuhteissa. Tämä tarkoittaa pakkaskelejä eli pyrimme suorittamaan katsastuksen lämmityskaudella saadaksemme enemmän tietoa asiakkaan laitteiden toimivuudesta. Katsastuksen yhteydessä suoritamme myös käyttövesisiirtimen tiiveyskokeen. Tulokset raportoimme laajalla vuosikatsastuspöytäkirjalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Annamme myös kuntoarvion laitteiston tilasta. Isännöitsijä voi käyttää vuosikatsastustamme mm. kiinteistön elinkaariarvioiden tekemisessä.

TEHOKATSASTUKSESSA suoritamme samat toimenpiteet kuin vuosikatsastuksessa, mutta arvokkaana lisänä suoritamme myös kiinteistön LASKUTUSVESIVIRRAN tarkastuksen eli redusoimme kiinteistön tehontarpeen ja tilausvesivirran toteutuneen kulutuksen mukaan viimeisen 12 kuukauden ajalta. Laskutusvesivirran tarkastustulosta voidaan käyttää mm kiinteistön perusmaksun uudelleen määrittämiseen. Tulos on voimassa 12 kk. Tehokatsastusta ei ole saatavilla omakoti- tai paritaloihin.