Kaukolämmön palvelutuotteet

Olemme luoneet kaukolämmölle uuden katsastus-perheen. Perheen ensimmäiset tuotteet ovat kaukolämpölaitteiden vuosikatsastus ja tehokatsastus.


VUOSIKATSASTUKSESSA käymme läpi asiakkaan kaukolämpölaitteet osin silmämääräisesti ja osin kokeellisesti. Katselmoimme myös laitteiston säädöt VAATIVISSA käyttöolosuhteissa. Tämä tarkoittaa pakkaskelejä eli pyrimme suorittamaan katsastuksen haastavammissa olosuhteissa saadaksemme enemmän tietoa asiakkaan laitteiden toimivuudesta. Katsastuksen yhteydessä suoritamme myös käyttövesisiirtimen tiiveyskokeen. Tulokset raportoimme laajalla vuosikatsastuspöytäkirjalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Annamme myös kuntoarvion laitteiston tilasta. Isännöitsijä voi käyttää vuosikatsastustamme mm. kiinteistön elinkaariarvioiden tekemisessä.

TEHOKATSASTUKSESSA suoritamme samat toimenpiteet kuin vuosikatsastuksessa, mutta arvokkaana lisänä suoritamme myös kiinteistön LASKUTUSVESIVIRRAN tarkastuksen eli redusoimme kiinteistön tehontarpeen ja tilausvesivirran toteutuneen kulutuksen mukaan viimeisen 12 kuukauden ajalta. Laskutusvesivirran tarkastustulosta voidaan käyttää mm kiinteistön perusmaksun uudelleen määrittämiseen. Tulos on voimassa 12 kk. Tehokatsastusta ei ole saatavilla omakoti- tai paritaloihin.