ESE energiantuottajana


ESE käyttää ympäristöystävällisiä energialähteitä

Pursialan voimalaitoksessa tuotetaan lämpöä ja sähköä käyttämällä polttoaineena puuta 80 %, turvetta 19 % ja öljyä alle 1 %. Pursialan voimalaitoksen lisäksi ESE tuottaa lämpöä kaukolämpöverkon huippu- ja varalämpökattiloissa (1 % öljyä) sekä erilliskattiloissa (2 % puuta). Polttoaineiden (pl. öljy) kotimaisuusaste on 100 %.

Osakkuusyhtiöiden kautta olemme hankkineet uusia vesivoimaosuuksia, jotka lisäävät uusiutuvien energialähteiden osuutta edelleen.

EU:n velvoitteen mukaisesti Suomen tulee nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:in 2020 vuoteen mennessä. ESE täyttää EU-komission vaatimukset jo nyt.

ESEn energiantuotanto on ympäristöystävällistä

Pursialassa kaukolämpöä tuotetaan yhteistuotantomenetelmällä. Se tarkoittaa, että sähköä ja lämpöä tuotetaan samassa laitoksessa. Näin voimalaitoksen hyötysuhde saadaan korkeaksi, mikä säästää paljon energiaa. Yhteistuotanto on hyvä keino suojella ilmastoa ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

Tutustu Pursialan voimalaitokseen 15 minuuttia kestävästä esittelyvideosta.

ESEn asiakkaana voit olla varma siitä, että käyttämäsi lämpö ja sähkö tuotetaan niin ympäristöystävällisesti kuin nykytietämyksen mukaan on järkevää. Silti hintamme ovat valtakunnallisesti kilpailukykyiset. Kun otat käyttöösi ilmaisen ESE OnLine -palvelun, voit seurata omaa sähkönkulutustasi lähes reaaliaikaisesti ja tarkistaa käyttötottumuksiasi.

Polttoaineiden hankinta

Hankimme polttoaineeksi pääasiassa metsäenergiapuuta, teollisuuden puutähdettä ja polttoturvetta. Pääosa polttoaineista saadaan Etelä-Savon maakunnasta ja alle sadan kilometrin kuljetusmatkasta. Näin myös hankinnan arvo- ja työllisyysvaikutus jäävät pääosin maakuntaan.

Polttoaineita hankitaan varman ja pitkäjänteisen yhteistyön kautta useilta sopimuskumppaneilta. Suoraa polttoaineiden yksityisasiakasostoa ei tehdä. Mikäli sinulla on esim. energiapuuta myytävänä, pyydämme ottamaan yhteyttä oman kuntasi tekniseen toimeen, paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai metsäyhtiön lähimpään konttoriin.