Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköveromalli on kaksiportainen ja perustuu lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/96). Paikallinen siirtoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkön siirtohinnan yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle.

Auto- ja valmisteverotus siirtyivät Tullista Verohallintoon 1.1.2017.

Veroluokan I veroa maksetaan sähköstä, joka käytetään esimerkiksi yksityistaloudessa, maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa, julkishallinnoissa sekä palvelutoiminnassa.

Veroluokan II piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumaton tukitoiminnan harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon. Veroluokan II asiakkaiden tulee rekisteröityä Verohallinnon ylläpitämään valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin.

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet.
Vastuu oikeasta sähköveroluokasta tai veroluokan muutoksen ilmoittamisesta on asiakkaalla. Jos asiakas on ollut toimintaansa nähden väärässä sähköveroluokassa, sähkövero-oikaisu (hyvitys tai jälkiverotus) voidaan tehdä takautuvasti kuluvan ja kolmen edellisen vuoden osalta.

Sähkövero 1.1.2015 alkaen
Veroluokka 1: 2,79372 snt/kWh, sis. alv 24 %
Veroluokka 2: 0,87172 snt/kWh, sis. alv 24 %


Veroluokan muutos
Sähkön toimittamiseksi veroluokalla II käyttäjän on annettava verkonhaltijalle kirjallinen vakuutus. Alla olevista linkeistä käyttäjä voi tarkistaa, onko sen toiminta veroluokkaan II oikeuttavaa. Asiaa voi tarvittaessa tiedustella Verohallinnon valmisteveroneuvonnasta p. 029 497 154.

Vakuutus ESE-Verkolle tulee tehdä kirjallisesti oheisella lomakkeella.

Tuotantoasiakkaan sähköverovelvollisuus
Mikrovoimalaitokset, joiden nimellisteho on enintään 100 kVA, jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle.

Lisätietoa sähköverosta ja toimialojen luokituksista
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
Vero.fi / Sähkön verotus
Valtiontukien avoimuusvelvoite
Tilastokeskuksen toimialaluokitus